När patienten blir en aktiv partner i vården krävs nya arbetssätt. Att använda digital information på rätt sätt är en nyckelfaktor. Våra professioner har en viktig roll att spela.

Du kan sköta dina bankärenden i mobilen. Deklarera, anmäla föräldraledighet och checka in på planet. Varför kan inte IT-systemen inom vård och omsorg vara lika enkla och smidiga?

Behövs ens ordet ehälsa?

eHälsa kallas den kommunikationsteknologi som används inom vård och omsorg. Men varför behövs ordet ens? Borde det inte vara en självklarhet i det moderna Sverige att system som på ett smart och säkert sätt hanterar digital information är en naturligt integrerad del av vården?

Att det ännu finns vårdenheter som endast tar emot remisser på papper och faxar journaler fram och tillbaka är ingenting annat än slöseri med våra gemensamma resurser och en risk för patientsäkerheten. Och att du som jobbar i vården ska behöva dubbeldokumentera i flera system som inte "pratar med varandra" skapar onödig stress och ökar risken för fel och misstag.

Positiva signaler om att området ska lyftas

Det är därför mycket positivt att regeringen signalerat att området ska lyftas. I alla landsting och kommuner pågår viktiga utvecklingsarbeten. Och vi ser flera stora satsningar som kan hjälpa oss att ta viktiga steg mot en modern vård.

3R-samarbetet handlar om utveckling av informationssystem för Sveriges tre största sjukvårdsområden: Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Målet är bland annat att skapa en användarvänlig IT-miljö för medarbetarna, bättre möjligheter för patienter att vara delaktiga i sin egen vård, och att informationsutbytet mellan enheter blir sömlöst.

Min hälsobok - full tillgång till min vårdinformation

Vårdförbundet har länge sett det som en självklarhet att patienten själv ska ha full tillgång till all sin vårdinformation, som genomgående ska vara digital. Vi kallar det Min hälsobok. Min hälsobok inkluderar all journalföring, personens egna anteckningar och egenregistrering av sin hälsostatus, samt den hälsoplan man kommit överens med vården om.

Tillsammans med den fortsatta implementeringen av "journalen på nätet" kan eHälsomyndighetens projekt HälsaFörMig göra att vi närmar oss vårt förslag om Min hälsobok. Men för att det ska bli verklighet måste vårdens professioner få vara delaktiga och ta sitt ansvar för att de lösningar som utvecklas verkligen ökar säkerhet och förbättrar resursanvändning.

Är vi beredda?

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård där jämlik hälsa är målet. När patienten själv blir en aktiv partner i vården krävs både nya förhållningssätt och nya arbetssätt – med digital information som en självklar ingrediens. Det är den stora utmaningen.

Är vi beredda? Jag tror det!