Du har rätt till en sund arbetsmiljö, där du orkar jobba heltid hela arbetslivet och där du kan kombinera jobb och privatliv. Där du kan utvecklas!

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar

Det skrivs mycket i media om ”vårdskulden”, det vill säga alla dessa patienter som inte fått den bedömning och vård som planerat på grund av att pandemin tagit upp all tid och kraft hos regioner och kommuner i hälso- och sjukvården. Lika viktigt är det att inse att arbetsgivarna står i en gigantisk ”arbetsmiljöskuld” till er medlemmar! Dålig arbetsmiljö är ett av vårdens största problem sedan decennier. Det är en direkt konsekvens av att bemanningen är kroniskt underdimensionerad eftersom arbetsgivarna misslyckas med att rekrytera och behålla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi ska komma ihåg att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för kompetensförsörjningen och för din arbetsmiljö -  inte du och dina kollegor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete krävs

Vårdförbundet påverkar för att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du orkar jobba heltid under ett helt arbetsliv. Du bör få tid att reflektera, ompröva, lära nytt och vara med och utveckla vården. Hälsosamma arbetstider är avgörande och att förebygga psykisk ohälsa och stress likaså. Här pågår en ständig facklig kamp för att hålla emot när arbetsgivarna inför ”effektiviseringar” som i själva verket är försämringar. För att uppnå förbättringar för dig på dessa områden är det viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där du är med och påverkar. Det vi gör spelar roll: bara medan jag skriver detta har vi gjort ett antal anmälningar till Arbetsmiljöverket om bristande arbetsmiljö på olika arbetsplatser runt om i landet. Det gör att arbetsgivare tvingas se över sin bemanning och sin personalpolitik för att värna om personalens hälsa.

Förtroendevalda på arbetsplatsen är nyckeln

Våra förtroendevalda på arbetsplatsen är även skyddsombud, dina företrädare i arbetsmiljöfrågor – de ser till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Ditt skyddsombud är ett stöd på arbetsplatsträffar, inför årliga utvecklingssamtal, i samverkansgrupper och psykosociala arbetsmiljöronder – ta gärna kontakt med hen för ett samtal om just er situation. Problemen är desamma över hela landet och lösningarna likaså, det handlar om att få fler kollegor med rätt kompetens, luftigare scheman med sunda arbetstider och möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Att vi tillsammans ställer krav på arbetsgivare och politiker är vägen framåt. Saknar din arbetsplats skyddsombud? Välj en förtroendevald, det är den första arbetsmiljöåtgärden och ger oss möjlighet att påverka direkt på din arbetsplats!

Tillsammans är vi starka. Din förtroendevalda på arbetsplatsen och Vårdförbundet Direkt finns redo att stötta dig, du når oss på 0771-420 420.

Sineva Ribeiro, Förbundsordförande Vårdförbundet

Ur min agenda:

  • 9-10 november: Förbundsråd med Vårdförbundets lokala avdelningsordförande från hela landet
  • 13 november: Inbjuden till Västerpartiets ”Vänsterdagarna”
  • 15 november: Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
  • 24 november: Styrelsemöte med EPSU, den europeiska fackliga samarbetsorganisationen för offentliganställda.
  • 1-2 december: Kongress för Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Norge
  • 6 december: TCO styrelsemöte
  • 7 december: Nämndmöte med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering