AST – bra villkor när du specialistutbildar dig

Skulle du vilja specialistutbilda dig, men tycker att villkoren är för dåliga? Nu finns Vårdförbundets modell AST i allt fler landsting och kommuner. Med AST får du full lön och villkor enligt kollektivavtal under hela utbildningstiden. Nu sprider sig AST över landet.

På Arbetsförmedlingens topplista över bristyrken på högskolenivå tillhör hälften våra yrkeskategorier. Sex av bristyrkena är specialistutbildade sjuksköterskor. Det är ett tydligt tecken på att vårdens kompetensförsörjning inte fungerar som den ska.

Vårdens arbetsgivare har länge förlitat sig på att vi som redan genomgått en högskoleutbildning själva ska finansiera vår specialistutbildning. Men nu börjar fler och fler landsting, kommuner och privata arbetsgivare inse att något måste göras. Verksamheter som tar kompetensförsörjningsfrågan på allvar genom att införa AST har mycket goda förutsättningar att bli attraktiva arbetsgivare i kampen om den livsviktiga kunskapen.

Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST innebär att den som specialistutbildar sig får en utbildningsanställning med full lön och övriga villkor enligt det gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen.

Allt fler inför AST

Under 2015 har AST börjat sprida sig över landet. Landstingen i Kalmar, Blekinge och Västerbotten samt kommunerna Heby, Finspång, Laholm och Karlskrona har tecknat kollektivavtal om AST. Landstinget Örebro har inrättat utbildningsanställningar och en överenskommelse om att teckna kollektivavtal har gjorts.

I Västra Götaland, Skåne, Värmland, Östergötland, Jönköping och Jämtland Härjedalen har landstingen infört utbildningsanställningar som liknar AST, men utan kollektivavtal med Vårdförbundet. I ytterligare nio landsting pågår samtal om att införa AST. Endast fyra landsting visar inget intresse för AST; Stockholm, Dalarna, Gotland och Gävleborg. Där fortsätter Vårdförbundet att påverka politiker och tjänstemän för att komma vidare i frågan.

Inspireras av andra medlemmar

Du som är nyfiken på AST kan få inspiration genom att läsa intervjuerna med medlemmarna Susanne och Matilda. Susanne jobbar i Heby kommun och har nu gått en termin av sin specialistutbildning inom äldrevård, med full lön och tryggheten att veta att utbildningsanställningen sedan övergår i en anställning som specialistsjuksköterska. Matilda har redan hunnit avsluta sin utbildningsanställning till specialistsjuksköterska inom kirurgi. Sommaren 2015 blev hon klar och trivs nu utmärkt i sin nya roll. 

Intervjuerna hittar du på vår samlingssida om AST. Där hittar du också en sida med vanliga frågor och svar om AST. Frågorna handlar bland annat om hur du söker en AST, vilka villkor som gäller under utbildningen och vilka arbetsgivare som infört AST.

Viktigt kliv för mig

Jag har själv en specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. För mig var det ett stort och viktigt kliv framåt i karriären att genomgå en specialistutbildning. Jag märkte vilken skillnad specialistkunskapen gjorde i verksamheten och jag fick också möjlighet att vara med och genomföra en satsning för att förbättra rollen för specialistutbildade och disputerade som arbetade kliniskt.

Prata med din arbetsgivare om AST

Om du ser behovet av en ökad specialistkunskap i din verksamhet och gärna vill specialistutbilda dig – prata med din arbetsgivare om möjligheten att få en utbildningsanställning. Ta gärna hjälp av den förtroendevalda på arbetsplatsen eller kontakta Vårdförbundets lokala avdelning där du bor om du vill veta mer om AST. Specialistkunskap gör vården bättre och säkrare. Och en specialistutbildning är värdefull för dig i din fortsatta karriär.