Villkor så att du vill och orkar heltid under ett helt arbetsliv – det är fokus i vår politiska påverkan och i avtalsförhandlingarna med SKR/Sobona.

Vårdförbundet blir hörda om din arbetsmiljö

Vi från de tre stora vårdfacken Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal har haft möte med socialminister Lena Hallengren (S) och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) om det allvarliga läget inom hälso- och sjukvården, efter en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter där vi och Läkarförbundet krävde en kriskommission för vårdens arbetsmiljö. Det var ett bra möte och tydligt att regeringen lyssnat på våra krav, men några löften kunde socialministern inte ge. Däremot tog oppositionspartierna C, L, KD och M gemensamt initiativ i riksdagen och V har lagt ett eget där man på olika sätt backar upp våra krav och ställer krav på regeringen! Det är tydligt att vi blivit hörda i vår politiska påverkan för din arbetsmiljö och att vi skapat goda förutsättningar att driva frågan vidare för förändring för dig.

Arbetsmiljön fokus i förhandling om ett nytt avtal för kommuner och regioner

Som vi berättat är HÖK19 uppsagt och vi förhandlar nu om HÖK22. Vårdförbundet har lämnat in en samling yrkanden till SKR/Sobona, där vi efterlyser åtgärder för att stoppa arbetsgivarnas återkommande brott mot din lagstadgade dygnsvila, att du som vill ska orka arbeta heltid, fortsatt arbete för jämställda löner, för kompetensutveckling och för att du ska få fler kollegor med rätt kompetens. Det krävs för att medlemmar ska kunna leverera på politikers vårdlöften till invånarna och här pekar vi på politiker och arbetsgivare i regioner, kommuner och kommunala bolag som ytterst bär ansvaret för vårdens kompetensförsörjning. Följ gärna ”Avtalsbloggen” som finns på vardforbundetbloggen.se, för löpande uppdateringar om avtalsförhandlingarna, som pågår till sista mars.

Yrken för livet kräver bättre villkor!

För att få extra skjuts i vårt arbetsmiljöarbete driver vi kampanjen #yrkenförlivet. 

Biomedicinska analytiker i rampljuset

Under pandemin har den omfattande testningen gjort att allmänhet och media fått upp ögonen för yrkesgruppen biomedicinska analytiker. Aldrig har vi fått så många mediefrågor om medlemmarnas arbetssituation och kunnat berätta om vikten av biomedicinska analytikers kompetens i vårdkedjan. I en stor artikel i Dagens Nyheter intervjuades Tina Dahlman, biomedicinsk analytiker och vice ordförande i Vårdförbundet Dalarna, om den nyckelroll yrkesgruppen spelat under pandemin. Hon lyfte då bristen på biomedicinska analytiker och att det krävs satsningar på löneutveckling, fler karriärvägar och en förbättrad arbetsmiljö för att locka fler till yrket.

När detta skrivs har restriktionerna hävts och många är lättade. Vi tvingas påminna i media om att trycket på vården kommer att vara fortsatt högt, inte minst med den uppskjutna vården. Trots det så måste du få vila och återhämtning efter snart två år i denna arbetssituation. Behöver du råd och stöd från oss i detta? Kolla på vardforbundet.se eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.