Om utjämningen av löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter i samma takt får vi vänta till år 2066 innan vi är jämställda. Trots att Sverige ofta kallas för ett av världens mest jämställda länder så är lönegapet mellan kvinnor och män fortfarande så stort som 13,4 procent.

Sammantaget gör lönediskrimineringen att kvinnors livslön i genomsnitt är 3 miljoner lägre än mäns. Det innebär att många inom våra yrkesgrupper med nuvarande pensionssystem riskerar att hamna under gränsen för existensminimum som pensionärer på grund av att de haft så låg lön under yrkeskarriären. Att kvinnor ofta jobbar deltid och tar ut en större andel av föräldraförsäkringen än männen gör livslönen, och därmed pensionen, ännu lägre.

Men ojämställda löner och felaktig värdering av våra yrken går inte att lösa enbart genom avtal mellan arbetsgivare och fackförbund eller genom att vi som privatpersoner tar ansvar för att leva mer jämställt. Förändringar behövs på flera plan i samhället.

För oss i Vårdförbundet är en viktig del att utveckla den lokala lönebildningen för att få ordentliga satsningar på våra yrken lokalt och se till att möjligheterna att göra karriär ökar. Men samtidigt måste vi arbeta för att hitta nya sätt att fördela våra gemensamma resurser i samhället. Löneskillnaderna som finns mellan offentlig och privat sektor kan inte jämnas ut så länge löneutrymmet begränsas av att industrin ska vara normgivande. Det är ingen framkomlig väg, att om och om igen ställa en kvinnodominerad underbetald grupp mot en annan för att "dela på samma kaka".

Som förbundsordförande för Vårdförbundet har jag den stora förmånen att få delta i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. JA-delegationen driver ett kraftfullt arbete för att hitta sätt att utjämna de osakliga löneskillnaderna och öka jämställdheten. Inom kort överlämnas våra förslag på åtgärder till regeringen.

Vårdförbundet är också, tillsammans med bland annat flera andra fackförbund och kvinnoorganisationer, med och driver 15:56-rörelsen. Baserat på en arbetsdag från klockan 8-17 innebär de osakliga löneskillnaderna att män får betalt hela dagen, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:56. Det betyder också att män som arbetar i kvinnodominerade yrken, som sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor arbetar gratis efter klockan 15:56.

På Internationella kvinnodagen, söndag den 8 mars kl. 15:56 kan du också delta i 15:56-rörelsens digitala kampanj genom att dela följande text på Facebook, Instagram och Twitter: "Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen″.

På Vårdförbundets lokala avdelningar runt om i landet arrangeras under veckan evenemang och manifestationer där du kan delta och manifestera för lön hela dagen.