2020 blev krisåret

Under det historiskt utmanande coronaåret har Vårdförbundets livsviktiga yrken tagit plats i media och debatten. Vi står sida vid sida i frontlinjen.

Respekt för era insatser. Jag är full av beundran inför er medlemmar och det arbete ni gör under pandemin. Alltför många av er rapporterar om krigsliknande arbetssituationer, som ingen svensk vårdpersonal i modern tid tidigare behövt hantera. Alla områden inom hälso- och sjukvården har drabbats av konsekvenserna av coronapandemin och varenda en av er märker av det på något sätt. Många av er jobbar med sjuka och döende patienter, på IVA, akuten och inom äldrevården, och många har förflyttats och gör insatser utan för sitt normala område. Många står inför den enorma ”vårdskulden” på hundratusentals frustrerade patienter som står i kö för livsviktig vård som ändå prioriterats ner under krisen.

Legitimationens år. 2020 har inte bara varit sjuksköterskans och barnmorskans år, utan också året då biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor äntligen lyfts fram i offentligheten i Sverige. Det är nu tydligt hur viktig er kompetens är i vårdkedjan, till vardags i det förebyggande hälsoarbetet, och såklart i synnerhet under pandemin. Ni har stått pall för utmaningen och jag är så stolt att få företräda er! Det här kräver mod, professionalism och inte minst: yrkeslegitimation. Vikten av att bli vårdad av legitimerade vårdproffs med högskoleutbildningar är nu tydlig för svenska folket. Inte minst inom den kommunala äldrevården, där pandemin obarmhärtigt belyst att det finns för få sjuksköterskor.

Vårdförbundet har din rygg. Vi ser en tydlig ökning av nya medlemmar från privata sektorn och har även startat en egen avdelning för Capio-medlemmar. Aldrig har vi rekryterat så många medlemmar som nu och vi påverkar tillsammans! Vi har säkrat lönesatsningar på särskilt yrkesskickliga och vi har krävt säker arbetsmiljö med skyddsutrustning och smittskyddsrutiner. Vi har larmat om övertidstimmar och tvångsförflyttningar, tvistat fram skadestånd för uteblivna semestrar, säkrat att gravida inte ska jobba med covid-patienter och att det finns krisavtal med skälig ersättning. Vi har fått bort karensavdraget och drivit på för att du som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning, som ger mer pengar än vid vanlig sjukskrivning.

Ni ska tackas med lön och med vila och återhämtning. Du förtjänar mer och nu inser alla det! Det är trevligt med applåder och tal från kungligheter och ministrar, men era insatser behöver också värderas som tusenlappar på lönekontot. Nästa år fortsätter vi kampen för bättre villkor. Vi är nu i slutfasen av utvärderingen av kollektivavtalet HÖK19, för att se om det gett önskad effekt på löneutvecklingen - mer om detta på det nya året.

Till dess önskar jag dig en god jul och ett gott nytt år, vare sig du är i tjänst eller ledig. Hör av dig till Vårdförbundet Direkt med frågor som kommer upp inför julhelgerna. Du är inte ensam!