På fredagen 18 november gick Vårdgalan av stapeln och välförtjänta vinnare utsågs. Jasmine Glantz vann Vårdförbundspriset och det gjorde även PD-mottagningen dialysen Östersunds sjukhus. Årets Studenthandledare blev Helena Ousbäck och Jenny Grälls blev Årets Vårdchef.

Här kan du se Vårdgalan 2022 i efterhand.

Vårdförbundspriset

I år blev det två vinnare av Vårdförbundspriset, som fick 250 000 kr vardera.

Jasmine Glantz - Cytostatikaprojektet
Onkologen SUS Malmö

Juryns motivering:
”Med stort hjärta och mängder av energi har vår kandidat lyckats vända en hel verksamhet – från turbulent till trivsam, från problematisk till personcentrerad. Hon driver projekt och bygger broar mellan kliniker och kolleger som gör det möjligt för svårt cancersjuka patienter att få både effektiv smärtlindring och vård i hemmet, med närhet till anhöriga under den sista tiden i livet. Genom att lyssna på svårt sjuka personers önskemål, genom att tänka utanför boxen och genom att vägra lyssna på ”så har vi alltid gjort”-röster har Jasmine förbättrat livskvalitet, skapat arbetsglädje och sparat resurser. Det är vård på patienternas villkor och kärnan i den personcentrerade vården.”

Se filmen med Jasmine Glantz på youtube

PD-mottagningen Dialysen Östersunds sjukhus: Carolina Hasselström, Carolina Andersson, Marie Mark, Marina Förström, Mona Kärrman

Juryns motivering:
”I en till ytan stor region med bara ett sjukhus är utmaningarna många. För patienter som kan behöva resa 30 mil – enkel resa – för att få vård är det stort att erbjudas behandling i hemmet. Genom att implementera ny teknik i form av en digital plattform, där behandlingar kan utvärderas och justeras på distans, har vår kandidat bidragit till att öka andelen patienter med hemdialys från 15 till 60 procent. Här pratas inte bara om digitalisering – här används möjligheterna för att på riktigt främja en personcentrerad vård. Genom samverkan med njursviktssjuksköterska, kirurg och kommunal vård har regionens dialyspatienter numera fast vårdkontakt, färre sjukhusresor och en ökad livskvalitet. Med mod att säga ”prova” när andra säger ”omöjligt” fortsätter teamet mot målet att skapa en egenvårdsenhet som utvecklar dialysvården vidare.”

Se filmen från Dialysen Östersunds sjukhus på youtube

Årets Vårdchef

Jenny Grälls, enhetschef, Ersta Diakoni, Juliahemmet, Uppsala

Juryns motivering:
”Denna finalist är specialist både på livets början och på livets slut. Personcentrerat ledarskap för henne är att se medarbetares svagheter, styrkor och behov. Och att ha förmågan att stötta där och när det behövs. Hon brinner för mellanmänskliga möten och väjer inte för de svåra existentiella samtalen. Hennes styrka är att våga tänka och agera utanför boxen. Hon har varit med och startat ett idéburet äldreboende där kompetent personal, nöjda boende – och deras närstående – tillsammans skapar en vårdmiljö där man trivs. Professionalism, engagemang och arbetsglädje är en kombination som gör att hon inte bara lyckas rekrytera utan också behålla medarbetare. En stolt chef – och vi förstår varför.”

Se filmen med Jenny Grälls på youtube

Årets studenthandledare

Helena Ousbäck, sjuksköterska, Skaraborgs sjukhus ambulansverksamheten.

"Får priset för att hon har gjort blivande sjuksköterskor förberedda för vad som väntar i yrket. Och hon har lärt dem vikten av att ta hand om sig själv – både under och efter svåra stunder på jobbet."

Se filmen om Helena här

Årets rekryteringsstjärnor

Dialogteamet avdelning Östergötland.

Motivering:
"Dialogteamet i avdelning Östergötland jobbar framgångsrikt med att synliggöra det fackliga medlemskapet och ordnar uppskattade aktiviteter som lockar både befintliga och nya medlemmar. Avdelningen jobbar strukturerat för att vi ska bli fler medlemmar och sticker ut bland annat när det gäller antalet medlemmar som är barnmorskor."

Läs pressmeddelandet om årets Vårdgala

Nyfiken på alla slutkandidater?

Här kan du läsa om alla slutkandidater och se nomineringar och presentationsfilmer!