Under fredagseftermiddagen var det äntligen dags för Vårdgalan 2021, som i år hölls på Oscarsteatern och även digitalt. Galan sändes live via Youtube och Facebook Live. Under galan utsågs Årets Studenthandledare, Årets Vårdchef och vinnaren av det prestigefulla Vårdförbundspriset!

Se livesändningen av galan i efterhand här

Vinnare Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam:

I år delas Vårdförbundspriset ut till tre vinnare.

1. Ulrica Nilsson tilldelas 250 000 kr
Specialistsjuksköterska i anestesi och professor i omvårdnad, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

"RAPP – en app för digital personcentrerad och nära vård"

Juryns motivering:

Ulrica har tillsammans med sin forskargrupp tagit fram en app för uppföljning av patienter som genomgått dagkirurgiska operationer. Via appen får patienten rapportera symtom men kan också välja att få kontakt med sjuksköterska, för råd och stöd. Hjälpmedlet erbjuder en tillgänglig vård på patientens villkor, i en tid som kännetecknas av många frågor och ett stort informationsflöde. Det ger vårdgivaren möjlighet att ta sitt ansvar samtidigt som man visar tilltro till och förskjuter makten till patienten.

Evidens finns för att appen är kostnadseffektiv samtidigt som den gör att patienten känner sig trygg och sedd och får mindre symtom och postoperativa besvär. Den ger också möjlighet för vården att, utifrån patientens inspel om sin situation långsiktigt förbättra vården och egenvården för hela patientgruppen.

Appen är ett lysande exempel på hur det går att bedriva framtidens personcentrerade vård med stöd av det digitala. 

Se filmen om Ulricas app


2. Thérèse Garthman tilldelas 150 000 kr
Kirurgisjuksköterska/tf vårdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

”Bedside-avstämning -  patienten äger sin egen berättelse”

Juryns motivering:

Istället för överrapportering på expeditionen har Thérèse varit drivande i att få till ett arbetssätt där teamet, i form av sjuk- och undersköterskor, stämmer av vid patientens säng vid personalbyten. Så kallad ”bedside-avstämning”.  Detta ger mer tid hos patienten och gör denne delaktig i sin egen vård, öppnar upp för kommunikation och skapar trygghet och struktur i vardagen. Men kanske viktigaste av allt gör avstämningen så att patienten får äga sin egen berättelse. Genom att utmana traditionella arbetssätt och ställa makthierarkier på ända blir förhoppningsvis både patienten och sjukvårdspersonalen lite klokare. Bedside-avstämning är ett arbetssätt som bäddar, i dubbel bemärkelse, för en tryggare och mer personcentrerad vård.

Se filmen om bedside-avstämning


3. Moa Gullbrand  tilldelas 100 000 kr
Sjuksköterska, Hemsjukvården Umeå Kommun

”Covid-team i hemsjukvården”

Juryns motivering:

När pandemin kom tog hemsjukvården i Umeå, med Moa i spetsen, chansen att utveckla nya rutiner och arbetssätt för att ge covid-smittade i hemsjukvården en så bra och enhetlig vård som möjligt. Med ett särskilt covid-team och nära samarbete med hemtjänsten har man kunnat minimera antalet vårdkontakter och arbeta mer personcentrerat och patientsäkert. Att arbeta nytänkande och strukturerat i en svår stund har inte bara minskat smittspridningen och skyddat personal i riskgrupp, det har också inneburit mer fokus på patienten, ökad trygghet och bättre kontinuitet - och lett till att hemtjänst och hemsjukvård har ”hittat” varandra. En förhoppning är nu att detta arbetssätt kan leva kvar, vidareutvecklas och spridas till andra även efter att den akuta situationen lagt sig.

Se filmen om Moas arbete under covid

 

Vinnare Årets Vårdchef:

Gunilla Berg tilldelas 50 000 kr
Enhetschef Vård och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården Ronneby

”En kunnig och påläst chef med stort intresse och engagemang för sitt arbete, sina medarbetare och med utgångspunkt från patienten”

Juryns motivering:

Gunillas driv, målmedvetenhet och tydlighet skapar reda i ett annars komplext arbete. Hon ser och tar till vara kompetensen i arbetsgruppen, stöttar sina medarbetare och ger dem förtroende, vilket gör att de växer och utvecklas.  
Med en innovativ ådra och ett lösningsfokuserat arbetssätt, ser denna chef möjligheterna framför hindren och har gått utanför boxen för att skapa en enhet som är i framkant när det gäller personcentrerad vård. Med både ökad livskvalitet hos patienterna och minskade kostnader för verksamheten som resultat.

Gunilla är en chef med mod, som står upp för det hon tror på, inte duckar för svåra frågor eller väljer den enkla vägen. En chef som anstränger sig för att bedriva den bästa vården för de som behöver den, utan att göra avkall på sin eller sina medarbetares arbetsmiljö. En ledare som leder med både hjärna och hjärta.  

Se filmen om Gunillas chefskap 

Vinnare Årets Studenthandledare

Christina Santala Häggemark tilldelas 25 000 kr
M 69, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

"Christina är en erfaren och engagerad sjuksköterska som både är dedikerad sitt yrkesval och brinner för att lotsa nya kollegor till yrket"

Juryns motivering

Ödmjukhet, respekt och professionalitet är Christinas signum och med fokus på både patient och student visar hon hur en sjuksköterska inom psykiatrisk vård gör skillnad. Hon tydliggör vikten av en personcentrerad vård och låter patienternas behov ta plats, samtidigt som hon ser sina studenter där de är. 

Christina har ett långvarigt och gott samarbete med flera lärosäten och en förmåga att anpassa sig följsamt efter deras olika lärandemål såväl som efter studenternas skiftande bakgrund och förmågor. Med omsorg stöttar hon även studenter som har svårigheter med kunskapsmålen och får dem att blomma.  
Genom att skapa trygghet och varsamt locka fram sina studenters kapacitet hjälper hon dem till självständighet samtidigt som hon också väcker intresse hos dem, för en psykiatrisk vård som kan kännas utmanande för många. Christina är den typ av handledare som alla studenter skulle behöva. 

Se filmen om Christinas handledarskap

Vinnare Årets Rekryteringspris

Teamet för support och utbildning, avdelning Skåne

Vårdförbundets motivering

För sitt engagemang att synliggöra Vårdförbundet på de skånska arbetsplatserna. Med en stor glädje och kunskap som smittar av sig lockas både nya förtroendevalda och nya medlemmar. Inte minst under pandemin har teamet visat sig skickligt när det kommer till att hitta nya vägar att rekrytera och välkomna nya medlemmar.

Teamet bidrar också på ett förtjänstfullt sätt till att stötta de förtroendevalda på arbetsplatserna när det kommer till att synas och få med sig kollegorna i det fackliga arbetet.