Grattis till alla vinnare på Vårdgalan!

  • Vinnare av Vårdförbundspriset 2020 är Martina Jarnström

    Vinnare av Vårdförbundspriset 2020 är Martina Jarnström

  • Vinnare av Årets Vårdchef 2020 är Farinaz Mona Moghaddam

  • Vinnare av Årets Studenthandledare 2020 är Carola Ludvigsson

Under fredagseftermiddagen var det äntligen dags för Vårdgalan 2020, som i år var helt digital och sändes live via Youtube. Under galan utsågs Årets Studenthandledare, Årets Vårdchef och vinnaren av det prestigefulla Vårdförbundspriset och 500 000 kr!

Se livesändningen av galan i efterhand här

Vinnare Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam

Martina Jarnström

Sjuksköterska, Hematologi- och onkologienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås för ”Nytt utbildningsmaterial ger cancerpatienten färre sjukhusbesök och mer delaktighet".

Juryns motivering

Martina Jarnström har tillsammans med cancerdrabbade patienter tagit fram ett utbildningsmaterial för att stödja patienten att själv vara delaktig i sin egen cancerbehandling. I det här fallet genom att lära sig att byta cytostatikapump. Syftet är att patienten ska slippa långa resor till och från sjukhuset. När patienten lär sig att byta pump själv ger det patienten ett större inflytande över sin tid och sitt liv, trots sjukdom. Tack vare Martinas initiativ får i dag alla patienter med cytostatikapump frågan om de vill lära sig att byta pumpen själva i sitt eget hem.

Vinnare Årets Vårdchef

Farinaz Mona Moghaddam

Biomedicinsk analytiker och Enhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet Cytologi för ”Personcentrerat ledarskap med omtanke och handlingskraft skapar delaktighet och motivation i arbetsgruppen”.

Juryns motivering

Farinaz Mona Moghaddam har genom sitt ledarskap lyckats skapa engagemang, delaktighet och hög motivation i arbetsgruppen. Tillsammans med sina medarbetare har hon utvecklat nya metoder med fokus på kvalitet och hållbarhet. I sitt ledarskap ser Farinaz varje medarbetares unika drivkraft och skapar möjligheter för varje person att göra det den är bäst på. Farinaz vågar delegera, hon tillåter misslyckanden och uppmärksammar sina medarbetares insatser. Genom Farinaz ledarskap får alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga i att långsiktigt utveckla verksamheten.

Vinnare Årets Studenthandledare

Carola Ludvigsson

Sjuksköterska på Solbackens vård- och omsorgsboende. För att Carola får studenten att se hela människan!

Vinnare Årets Rekryteringspris

Vårdförbundet Avdelning Stockholm

Avdelning Stockholm har under många år arbetat hårt för att öka antalet medlemmar.  Trots stora utmaningar så har avdelning Stockholm fortsatt att hålla frågan om rekrytering levande och inte slutat kämpa. Nu har arbetet gett resultat och allt fler vill bli medlemmar i avdelning Stockholm. Det gör att medlemskapet i Vårdförbundet blir bättre för alla medlemmar.