Vi välkomnar ett partsgemensamt arbete mot ohälsa

Akademikerförbundet SSR föreslår ett gemensamt arbete mot ohälsa.

Akademikerförbundet SSR presenterar sitt förslag  på DN Debatt den 14 april: ”Vi föreslår nu en lösning: en partsgemensam organisation som hjälper långtidssjukskrivna inom kommuner och landsting tillbaka till arbetslivet".

– Jag tycker att ett partsgemensamt arbete låter som ett bra sätt att angripa ohälsa. Förutom det personliga lidandet skenar kostnaderna för sjukskrivningar och beräknas till 50 miljarder år 2020. 2010 var de 31 miljarder. Kostnaderna riskerar att tränga undan andra satsningar, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Akademikerförbundet SSR tycker att vi ska dra nytta av de goda erfarenheter som finns i den partsgemensamma omställningsorganisationen och skapa något liknande för arbetet mot ohälsa.

”För anställda i kommuner och landsting som blir uppsagda på grund av arbetsbrist finns i dag en partsgemensam omställningsorganisation (KOM-KL) som hjälper till att hitta nytt jobb genom coachning, utbildning, praktik och matchning. Denna organisation har visat sig vara mycket framgångsrik i sitt arbete. Nio av tio arbetslösa har nytt jobb eller går en relevant lång utbildning inom 24 månader (som är maxlängden) och för de allra flesta går det mycket snabbare än så.”

– Vi behöver göra något tillsammans även när det gäller ohälsa, säger Annelie Söderberg.