Vi fördömer all användning av våld och är bestörta över den våldsamma utvecklingen som pågår i Ukraina. Vi står upp för våra kollegor och civilbefolkningen som helt oskyldigt drabbats. Vi tänker på er och uppmanar till en omedelbar fredlig lösning.

We condemn all use of force and are appalled by the violent developments taking place in Ukraine. We stand up for our colleagues and the civilian population who have been completely innocently affected. We are thinking of you and calling for an immediate peaceful solution.

Tal utanför Rysslands ambassad 2 november 2022


"Jag heter Madelene Meramveliotaki och är vice ordförande i Vårdförbundet, som representerar 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet följer med oro Rysslands orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina. Kriget har nu pågått i över 8 månader. Det har inte bara lett till obeskrivligt mänskligt lidande, död och massförstörelse utan också till flyktingströmmar, matbrist och politisk oro i många länder världen över. I det krigsläge som pågår ser vi från Vårdförbundet särskilt allvarligt på Rysslands attacker mot civila och samhällsfunktioner. Sedan den 24:e februari i år, har Världshälsoorganisationen WHO dokumenterat minst 503 attacker på hälso- och sjukvårdsinrättningar, hälsopersonal och sjuktransporter – där minst 200 personer, kollegor ti

ll oss, som i sitt arbete med att rädda liv, mist sitt eget.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betecknar dessa anfall mot civil infrastruktur som krigsbrott och som måste utredas som sådana. Förutom dessa rena attacker mot personal och patienter är vården i Ukraina utsatt för ständiga elavbrott, allvarlig material- och läkemedelsbrist och fara för att över huvud taget röra sig fritt. En befolkning under ockupation och väpnade attacker förnekas sina mänskliga rättigheter. En förutsättning för nästintill allt i livet är att behålla hälsan, att kunna få vård när man behöver och att kunna ge vård oavsett krig och kriser. Rätten till hälsa måste alltid skyddas, i befolkningen och bland hälsopersonal och räddningstjänst. Detta krig får även stora konsekvenser utanför Ukraina. Miljontals människor har lämnat landet. Vad händer med de människor som mist sina nära, splittrats under flykt, och de kvinnor och barn som exploaterats på sin väg mot säkerhet? Världshälsoorganisationen (WHO) varnar också för spridning av smittsamma sjukdomar. Få är vaccinerade mot difteri, kikhosta och stelkramp i Ukraina. Till det kommer mental ohälsa, stress och trauma. Priset kan vi bara se i framtiden. Vårdförbundet står upp för Ukrainas befolkning och uppmanar Ryssland att upphöra med anfallen mot civil infrastruktur, omedelbart lämna landet och medverka till en hållbar och fredlig lösning. Låt oss förenas i en applåd för den modiga hälso- och sjukvårdspersonalen och Ukrainas befolkning. "