Måndag kväll 3 juli bjöd Vårdförbundet in till viktiga samtal om jämställda löner i Almedalen. Vi samlade runt 50 politiker, beslutsfattare, företrädare för arbetsmarknadens parter, forskare och professorer. Bland gästerna syntes Annika Strandhäll, Lars Calmfors, Carina Gunnarsson, Gertrud Åström och Lena Svenaeus.

Samtalet om jämställda löner leddes av Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg. Hon berättar att det fördes ett engagerat och öppenhjärtligt samtal.  - Det finns en vilja att göra någonting åt lönediskrimineringen. Många pekade på arbetsmarknadens parter och att vi tillsammans behöver hitta lösningar och modeller.

Flera lyfte det fackliga ledarskapet, men också att många fortfarande förlitar sig på att marknaden ska lösa frågan. Industrimärket diskuterades och det fanns olika uppfattningar om märkets påverkan på jämställda löner. För Vårdförbundet var det viktigt att föra breda samtal, få flera perspektiv och få förslag på hur vi kan lösa det tillsammans. Vårdförbundet kan inte ensamt fixa lönegapet. -  Hade det varit enkelt att lösa hade vi gjort det för länge sen, säger Annelie Söderberg.

Motstånd hindrar jämställda löner

Frågeställningarna var många. Hur kan det tillåtas vara löneskillnad på 12% mellan kvinnor och män? Vilka är lösningarna? Vad händer om vi inte gör något? Vilka bär ansvaret? Hur går vi vidare och har vi ett gemensamt intresse?

Både Vårdförbundet och forskare upplever att finns ett motstånd och man motarbetar att få jämställda löner - det är därför det inte händer något.

Kompakt motstånd

Doktor Lena Svenaeus (tidigare jämställdhetsombudsman), var på plats. Hon går så långt som att mena att det har varit ett kompakt motstånd. Vilket hon också uttryck i sin doktorsavhandling "Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan män och kvinnor."

Vårdförbundet kommer att bjuda in till fortsatt gemensamt arbete under hösten.

Mer läsning om jämställda löner

Lena Svenaeus har skrivit en doktorsavhandling med rubriken "Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan män och kvinnor". Länk till avhandlingen som pdf på 400 sidor finns nedan. Du kan också beställa boken från Bokus. Kom ihåg att använda din medlemsrabatt hos Bokus!
Lars Calmfors och Sineva Ribero har båda skrivit ledare om industrimärket.