Vårdpersonals coronaskador bör räknas som arbetsskada

Arbetsskadeförsäkringen reglerar vem som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet och omfattar i dagsläget inte covid-19. Enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) arbetar regeringen med att ändra detta. Det är välkommet men löser inte hela problemet, nu måste arbetsgivarna göra sitt också anser Vårdförbundet, som har lämnat in en framställan till SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om att få in coronaskydd i arbetsskadeförsäkringen genom kollektivavtal.

Du som medlem befinner dig i frontlinjen och gör ett enormt arbete för att bekämpa corona i denna extrema situation, många gånger med brister i skyddsutrustning, hög arbetsbelastning och oftast utan själv att bli testad för coronasmitta. Samtidigt råder det förhöjd smittorisk i samhället, Folkhälsomyndigheten uppger att 90 procent av de personer som har corona kan vara smittade utan att veta det och det rapporteras i nyheterna om hela grupper av vårdpersonal som smittats på olika arbetsplatser.

- Att arbeta inom vården innebär en förhöjd risk för smitta och det måste kompenseras genom ett bättre arbetsskadeskydd. Det står nu klart att vårdpersonal blivit smittade av viruset i tjänsten, och att ett fåtal sjuksköterskor och läkare till och med intensivvårdas. Samtidigt får vi rapporter från förtvivlade medlemmar som själva hör till riskgrupper för coronaviruset, men som ändå inte undantas att arbeta med smittade patienter, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

- Vi kräver att landets barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor får en fungerande arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst eller andra skador på grund av coronaviruset. Man ska inte behöva sätta sin egen hälsa och sitt liv på spel och man ska inte behöva göra det utan fullgott försäkringsskydd, säger Sineva Ribeiro.

I dagsläget är det som sagt oklart om Covid-19 kommer att omfattas av förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd som en av de smittsamma sjukdomar som kan anses orsakad genom arbetsskada. Och även om det sätts upp på ”smittolistan” så måste sjukdomstillståndet kvarstå i 180 dagar för att personalen ska få full ersättning – något som Vårdförbundet inte kan acceptera. Corona är enligt rådande informationsläge inte något som pågår så länge som 180 dagar, men är likväl en mycket allvarlig sjukdom för en del. Det kan leda till stora problem i form av medicinska men, och också i form av raserad privatekonomi för den drabbade.

- Nu har Ardalan Shekarabi och regeringen sagt att detta ska åtgärdas och då är det upp till SKR och övriga arbetsgivarorganisationer att agera snabbt och göra sin del. Våra medlemmar riskerar att drabbas av både medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Det handlar även om att säkra ett skäligt efterlevandeskydd, i de tragiska fall vårdpersonal avlider efter att ha smittats av corona i tjänsten, säger Sineva Ribeiro.

Framställan till SKR lämnades den 8 april från OFR:s förbundsområden, där Vårdförbundet ingår. Även Kommunal och AkademikerAlliansen står bakom framställan. 

 

Läs mer om corona och ditt arbete på vår webbsida.