Under fem aktiva dagar i Visby trycker Vårdförbundets styrelse på och bildar opinion bland politiker, beslutsfattare och opinionsbildare, för bättre villkor för Vårdförbundets medlemmar.

Vid fler än 30 seminarier lyfter vi fram Vårdförbundets politik om att vårdens organisation måste ställas om till en personcentrerad nära vård.
Vi genomför 14 enskilda möten med andra organisationer och beslutsfattare. Vi träffar företrädare för samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna.

- Mötena med riksdagspartierna och deras tjänstemän har varit oerhört värdefulla, säger Sineva Ribeiro. Genom att finnas med i det politiska samtalet påverkar vi de ansvariga i partierna i den riktning som vi vill se, mot en personcentrerad nära vård och jämlik hälsa. Flera av partiföreträdare uttrycker sin uppskattning i att ha möten med oss i en lugn miljö. Vi har utan tidspress kunnat föra samtal både om situationen inom vården just nu och om våra lösningar. 

Under hösten följer Vårdförbundet upp samtalen med politikerna och ökar trycket inför valet 2018.