Vårdförbundets opinionsbildning ger resultat!

Undersökningar visar att hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga. Vårdförbundet och ordförande Sineva Ribeiro lyfter varje dag medlemmarnas behov i debatten, med fokus på lön, arbetsmiljö och utbildningsanställningar. Vår påverkan ger resultat, både på kort sikt i form av inslag i media och på lång sikt i form av politiska beslut.

Här är några dagsfärska exempel på att debatten i media går i rätt riktning.

  • Dagens Nyheter gjorde nyligen en stor kartläggning av "Hur många sjuksköterskor saknas?" (DN-inloggning krävs) där man beskriver hur inställda operationer, växande vårdköer och stängda vårdplatser beror på bristen på sjuksköterskor – och att majoriteten av de sjuksköterskor som slutar anger arbetsvillkor, lön, arbetstider och arbetsbelastning som anledningar att lämna yrket.
  • DN konstaterar också på ledarplats att sjuksköterskorna har en oacceptabel arbetssituation och att bristen på vårdplatser inte handlar om brist på rum och sängar utan på personal. Sjuksköterskor flyr yrket och i synnerhet sjukhusen – orsakerna är lön, arbetstid och arbetsmiljö. Ledaren avslutas med frågan "Men vilka politiker tar på allvar tag i sjuksköterskornas nedbrytande arbetsvardag?".

Vårdförbundet har lösningar på vårdens utmaningar och ökar nu takten på vår opinionsbildning under valåret. Fortsättning följer!