Vårdförbundet vann tvist om övertid

Vårdförbundet gick segrande ur uppgörelsen med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Tidigare hade Vårdförbundet och SKL olika uppfattning om vilken ersättning som skulle utgå för den extra timme som uppstår i samband med övergång från sommartid till normaltid (vintertid). Segern innebär att både hel- och deltidsanställda medlemmar nu får enkel övertidsersättning för den extra timmen.

Uppgörelsen gäller från 13 september 2018, med första praktiska tillämpning natten mot söndag 28 oktober 2018, då vi går över till normaltid (vintertid).