Vårdförbundet välkomnar regeringsuppdrag för bättre kompetensförsörjning

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet att ta fram förslag på samverkan mellan utbildningsväsendet och vården. För att på så sätt förbättra kompetensförsörjningen. Vårdförbundet ser förslaget som en seger.

- Vi har länge påtalat behovet av såväl ett nationellt som regionala samverkansorgan för att ta ett sammanhållet ansvar för kompetensförsörjningsfrågorna, säger Lisbeth Löpare-Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet. Det är mycket positivt att regeringen lyssnat och nu ger Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet uppdraget att ta fram förslag på hur dessa ska kunna utformas. Vi ser fram emot att delta i det arbetet.

- Men frågan om vårdens kompetensförsörjning är akut och åtgärder behövs redan nu. Till exempel ett införande av akademisk specialisttjänstgöring (AST) i hela landet för att säkra tillgången på specialistsjuksköterskor. Anställningsvillkoren är avgörande, som hälsosamma arbetstider och en tydlig lönekarriär.

Läs regeringens pressmeddelande Samverkan för vårdens kompetensförsörjning