Regeringen har utsett en särskild samordnare som ska ta fram en plan för hur vården ska ställas om, med fokus på primärvården. - Vi ser fram emot en nära dialog med Anna Nergårdh, både vad gäller vårdens styrning och professionernas och patienternas roll, säger Sineva Ribeiro.

Idag presenterade hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström den särskilda samordnaren Anna Nergårdh och gav direktiv som ska stärka vården, med fokus på primärvården. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att tonvikt på patientmedverkan och samordnad vård ligger helt i linje med förbundets arbete för en personcentrerad vård.

- Vården behöver ställa om! En åldrande befolkning med många multisjuka gör att en modern vård nu ställs inför helt nya utmaningar. Här spelar samarbetet mellan olika vårdgivare inom både landsting, regioner och kommuner en avgörande roll.

- Vårdförbundets medlemmar bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor vill vara med och bidra till en sådan omställning. Genom att lyssna på patienter och våra professioner kan regeringen hitta redan fungerande idéer. Idéer som bygger på en personcentrerad vård som utgår från patientens egna förmågor och personalens kompetens och vilja att utveckla vården.

- Vi ser fram emot en nära dialog med Anna Nergårdh, både vad gäller vårdens styrning och professionernas och patienternas roll, avslutar Sineva Ribeiro.