Vårdförbundet utökar stödet för chefsmedlemmar

Tre chefsspecialister tillträdde på Vårdförbundet i september. Det är ett led i den satsning som förbundet gjort för att behålla befintliga och attrahera nya chefsmedlemmar. "Chefer har en nyckelroll i vården och att vi ger stöd till utveckling för den gruppen kommer gynna alla medlemmar", menar Anders Printz kanslichef Vårdförbundet.

År 2014 fattade Vårdförbundets kongress beslut om att satsa mer på chefs- och ledarmedlemmar. Skälet var fram för allt att förbundet identifierat att denna grupp har andra behov av stöd och råd i sin vardag än andra medlemmar. Men ett annat skäl var att utveckla förutsättningarna för alla medlemmar.

– Chefer har en nyckelroll i vården och att vi ger stöd till utveckling för den gruppen kommer gynna alla medlemmar. Vi blir fler som jobbar åt samma håll med vårdens och yrkets utveckling, menar Anders Printz.

Det finns sedan tidigare en organisation inom förbundet där chefer har särskilda lokala kontaktpersoner. Till det har ett särskilt erbjudande för chefer har tagits fram och detta har nu förstärkts av att tre personer anställts som chefsspecialister, Marianne Hiller, Ellen Salén Wettergren och Torbjörn Severin.

– Chefsspecialisternas främsta uppgift är att rådge och stötta i de frågor som kan vara särskilt viktiga för chefsmedlemmar. Men rekrytering av nya chefsmedlemmar är också en del i deras arbete, säger Anders Printz, kanslichef Vårdförbundet.

Chefsspecialisterna kommer att arbeta över hela landet och utgå ifrån två lokala platser i landet, Stockholm och Malmö. De är legitimerade sjuksköterskor med stor erfarenhet av ledarskap, utbildning och coaching. Medlemmarnas behov har varit utgångspunkten när det diskuterats vilken funktion chefsspecialisterna ska ha i den befintliga organisationen.

– Som chef ska du kunna välja om du vill kontakta en av chefsspecialisterna eller om du föredrar att ha kontakt med din lokala förtroendevalda. Det kommer också vara så att specialisterna och de lokalt förtroendevalda samarbetar i olika frågor och arrangemang, säger Lisbeth Löpare Johansson vårdstrategisk chef Vårdförbundet.

Om du är chef som vill ta del av Vårdförbundets chefsförmåner, där du kan söka till Ledarprogrammet och inspirationsdagar bland annat, se till att du är registrerad som chef eller ledare hos Vårdförbundet.

Kontakta Vårdförbundet Direkt för att uppdatera dina uppgifter 0771- 420 420.