Den nya lagen om korttidspermittering, eller korttidsarbete, gör det möjligt för privata arbetsgivare att sänka arbetstiden för att slippa säga upp personal och att staten står för en del av lönekostnaden. Även om Vårdförbundets medlemmar inte är de som i första hand drabbas, är det viktigt att de omfattas av möjligheterna i stödpaketet.

Vårdförbundet har nyligen tecknat centrala avtal gällande korttidsarbete med Almega Vårdföretagarna, KFO och Transportföretagen. Genom vår förhandlingsorganisation OFR har vi ett motsvarande avtal med Arbetsgivarverket. Fler avtal kan komma att tecknas den närmaste tiden. Uppdaterat 200409: Nu har vi avtal även med Sobona och Arbetsgivaralliansen. Uppdaterat 200622: Avtal tecknat med Almega Kompetensföretagen.

 

Avtalet gäller både fast anställda och visstidsanställda. Verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel omfattas inte av stödpaketet.

När ett centralt avtal väl finns på plats kan det träffas lokala avtal om tillämpning, vilka anställda som ska omfattas och hur länge det ska gälla. Det är procentsatserna i lagen om korttidspermittering som gäller. Arbetstiden kan minska med 20, 40 eller 60 procent och lönen minskas då med 4, 6 eller 7,5 procent. Facket och arbetsgivaren kan inte komma överens om andra nivåer.

Den som redan sagts upp på grund av arbetsbrist omfattas inte. För den som säger upp sig själv slutar villkoren för korttidsarbetet omedelbart att gälla.

Systemet träder i kraft 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 16 mars.