Vårdförbundet på Diagnostikforum

Den 28 – 29 september gick Diagnostikforum av stapeln i Örebro. Vi passade på att ställa några frågor till medlemmar på plats. Tack till alla som kom och pratade med oss i montern, vi hade många intressanta samtal!

Vårdförbundet var på Diagnostikforum med bland annat monter och ett frukostseminarium med namnet Kunskap, teknik, metod – hur använder du din kunskap?

Röster från Diagnostikforum

 

Camilla Norling, biomedicinsk analytiker, avdelningschef, mikrobiologen, Falun

Vad har varit bäst på Diagnostikforum?
- Jag tyckte att föreläsningarna om molekylärdiagnostik och snabba svar på blododlingar var bra. Uppskattade också föreläsningen om snabb-PCR, eftersom vi är inne i det skedet nu. Jag har varit på alla föregående Diagnostikforum och det är alltid bra att träffa kollegor och nätverka.

Hur ser yrkesintroduktionen ut på din arbetsplats?
- Till min arbetsplats har vi svårt att rekrytera biomedicinska analytiker. Vi har en gemensam och övergripande introduktion för nyanställda som inkluderar allt som är relevant; sekretess, parkering, datasystem. Vi har bredvidgång där man får följa provets väg och inlärningen fokuseras till de områden där det finns "luckor" i processen. Vi är på gång att anställa en biomedicinsk analytiker som sommarjobbat hos oss och som vi vill behålla och där tänker vi att introduktion på Maldi-Tof kan vara bra.

Vilken fråga tycker du är viktigast att Vårdförbundet arbetar med för biomedicinska analytiker?
- Att synliggöra biomedicinska analytiker, det är ett arbete vi behöver göra gemensamt. Vi behöver sprida kunskap till klinikerna och övrig sjukvård.

 

Elisabeth Johansson, biomedicinsk analytiker, anställd av Medicinsk Diagnostik, Jönköping, med placering på Avonova Apladalens Vårdcentral i Värnamo

Vad har varit bäst på Diagnostikforum?
- Jag blir så peppad i min yrkesroll av att få träffa kollegor, det blir så mäktigt att se att vi är så många. Jag arbetar som ensam biomedicinsk analytiker på vårdcentralen och möter inga kollegor i vardagen.

Hur ser yrkesintroduktionen ut på din arbetsplats?
- Det kan se litet olika ut. Oftast får nyanställda gå bredvid men man kan få arbeta ensam väldigt snart. Det finns en uppfattning att arbetet inom primärvården är så enkelt, när det kan vara ensamt, svårt och krävande. Jag har gått in på ledig dag en gång för att finnas till hands för en ny kollega. Det är viktigt att yrkesintroduktion blir bra, vi har inte råd att tappa nya kollegor som är risken om introduktionen inte bra.

Vilken fråga tycker du är viktigast att Vårdförbundet arbetar med för biomedicinska analytiker?
- Att vi tillsammans ska sprida kunskap om biomedicinska analytikers kompetens till vården. Tänk att som i det mobila laboratoriet få uppleva att gemensam kompetens är så stimulerande; att se att vi alla behövs i våra olika yrkeskompetenser. Att arbeta som diagnostisk partner vore det roligaste jag skulle kunna tänka mig, att få bidra med min erfarenhet och kunskap. Men jag kan tro att många föredrar att jobba i laboratoriets mer "anonyma" värld.

Iréne Sjövall Sanned, biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin, Primärvården Jönköping

Vad har varit bäst på Diagnostikforum?
- Jag tycker att föreläsarna från våra grannländer Norge och Danmark har varit mycket intressanta. Den ena var en biomedicinsk analytiker som var verksam inom den kommunala verksamheten och den andra arbetade på ett mobilt labb i team med en sjuksköterska.

Hur ser yrkesintroduktionen ut på din arbetsplats?
- Det är individuellt. Bredvidgång i ca 1-4 veckor. Den fullständiga yrkesintroduktionen är minst 1 år, för att kunna jobba helt självständigt.

Vilken fråga tycker du är viktigast att Vårdförbundet arbetar med för biomedicinska analytiker?
-  Det är viktigt att lyfta fram varför det behövs biomedicinska analytiker inom vården. Jag tycker också att det är viktigt att Vårdförbundet arbetar för reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.