Minister Gabriel Wikström och Guniilla George, Vårdförbundet i tv-sändning på SVT.

Gunilla George pratar förlossningsvård och kvinnors hälsa med minister Gabriel Wikström i SVT. Jane Stegring diskuterar villkoren för våra barnmorskor och sjuksköterskor med föräldraföreningen Födslovrålet i TV4. Se inslagen.

Jane Stegring, förbundsstyrelseledamot och Gunilla George, vice ordförande i avdelning Stocholm, diskuterar förlossningsvård, barnmorskeledda enheter, mödrahälsovård, planering, villkor, vårdutveckling och personcentrerad vård.  Länkar till inslaget i TV4 samt SVT Gomorron Sverige nedan.

  • Barnmorskor behöver förutsättningar för att kunna bedöma de födandes behov och ge rätt stöd under förlossning för att undvika skador.
  • Barnmorskor finns (enligt SCB undersökning) men 1av 10 har valt att arbeta med annat.
  • Barnmorskor är starkt engagerade i sitt arbete och många väljer att gå ner i tjänstgöring pga stor arbetsbelastning eller otillfredsställande förutsättningar att utföra sitt kunskapsområde.
  • Födande behöver trygghet. Det betyder att veta var, vem och att en barnmorska finns när det är dax att föda.
  • Forskning visar att det viktigaste är att stödja de behov som varje födande har.
  • Mindre födsloenheter behövs med rätt arbetsorganisation för att möjliggöra detta. Personcentrerad vård!

Här nedan kan du se klipp ur SVT:s sändning Gomorron Sverige den 19 maj med Gunilla George, Vårdförbundet och minister Gabriel Wikström. Inslaget är ca 9:20 minuter långt.