Vårdförbundet har tillsammans med de andra fackliga parterna på krislägesavtalet kommit överens med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona om att flytta fram avtalets uppsägningsdatum. Detta för att kunna fortsätta förhandlingarna om ett nytt krislägesavtal.

Förhandlingar om ett nytt krislägesavtal inleddes 17 maj. I förhandlingarna har parterna närmat sig varandra men har fortfarande utestående frågor som inte är lösta. Därför bedömer parterna att de behöver mer tid för att eventuellt kunna komma överens om ett nytt avtal. Frågor som parterna förhandlar om är bland annat anvisningstidens längd, veckoarbetstiden och den särskilda nödfallsövertiden.

Genom att skjuta fram uppsägningsdatum en vecka, från 31 maj till den 9 juni, ges parterna utrymme att försöka förhandla klart och komma överens om ett nytt avtal.

Det framflyttade uppsägningsdatumet påverkar dock inte datum för när avtalet skulle upphöra att gälla, om någon av parterna ändå väljer att säga nej till avtalet och säga upp.

Här kan du läsa mer om krislägesavtalet och se i vilka regioner som det är aktiverat