Vårdförbundet har sagt upp förlängningen av löne- och villkorsavtalet med Svenska kyrkan samt förbereder för att ta ut medlemmar i konflikt.

–  Vårdförbundet kan inte acceptera att medlemmar anställda i Svenska kyrkan ska ha sämre förutsättningar än medlemmar på andra avtalsområden. Det är principiellt viktigt att värna de nivåer som satts på övriga arbetsmarknaden för att få jämlika villkor. Vi väljer därför nu att säga upp förlängningen av löne- och villkorsavtalet och förbereder för att ta ut medlemmar i konflikt, säger Vårdförbundets Annelie Söderberg.

–  Vårdförbundets medlemmar inom kyrkan är diakoner som gör en oerhört viktig insats varje dag. När vi nu förbereder konfliktåtgärder försöker vi naturligtvis samtidigt undvika att tredje man drabbas, fortsätter Vårdförbundets Annelie Söderberg.

Vårdförbundet återkommer med mer information på webben och har även löpande kontakt med berörda medlemmar. Viktig information till medlemmar, se nedan.

Bakgrund och fakta

Parterna på Svenska kyrkans avtalsområde har sedan två veckor befunnit sig i medling, eftersom man inte kommit överens om nya löne-, villkors- och omställningsavtal.

Medlarna lämnade den 28 april ett slutbud till parterna om ett nytt omställningsavtal samt löne- och villkorsavtal inom Svenska kyrkans avtalsområde. Skao sade därefter nej till medlarnas slutliga bud, medan samtliga arbetstagarorganisationer sade ja till slutbudet. Vårdförbundet bedömer att slutbudet från medlarna är i nivå med märket för löner, villkor och de omställningsavtal som nyligen tecknats på arbetsmarknaden.

Vårdförbundet ingår som förtecknande förbund tillsammans med 12 andra förbund, där förhandlingarna har genomförts av Akademikerförbundet SSR och Akavia. Övriga förbund som förhandlar är Kommunal, Vision, Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund.

Vårdförbundet har ett 15-tal medlemmar inom Svenska kyrkan som arbetar som diakoner.

Konfliktförberedelser

Förbundet har inlett konfliktförberedelserna. Medlemmarna anställda inom Svenska kyrkan kommer att hållas uppdaterad och få information av Vårdförbundet.

Du kan givetvis som alltid även kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771–420 420. 

Du som är medlem och anställd i Svenska kyrkan, kom ihåg att uppdatera dina uppgifter på Mina sidor. 

Uppdatera dina uppgifter här