Vårdförbundet Direkt fyller fem år

I oktober 2018 firar vi att medlemsrådgivningen Vårdförbundet Direkt har funnits i 5 år. En mycket uppskattad medlemsförmån som vägleder hundratals medlemmar en vanlig vardag. Hur har frågorna förändrats under den här tiden och vilka är rådgivarnas bästa tips?

- Jag tycker att det är extra kul att hjälpa medlemmarna genom att ge dem verktyg att göra något åt sin situation. Vi är ett samtalsstöd för många att komma vidare, säger Gun-Britt Lindkvist, en av våra rutinerade rådgivare. Vi stöttar många medlemmar i frågor om arbetsmiljö  och arbetstider  men det vanligaste är frågor om lön.

Några topptips från rådgivarna - snacka lön oftare!

- Kom ihåg att du kan prata lön med din chef och arbetsgivare hela året! Inte bara när det är dags för lönerevisionen. Tänk på att medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet och lönesamtalet hör ihop, även om det är två olika samtal.

Kratta manegen innan lönesamtalet genom att prata om arbetsuppgifter, din utveckling, arbetsgivarens förväntningar och lönekriterier. Så vänta inte till våren att snacka lön. Och förbered dig jättenoga inför respektive samtal. Vi vet att många gör det eftersom vi alltid får mest frågor kring lön, oavsett när på året. Det kan t ex handla om löneförhandling  när man byter arbetsplats. Dock är det fortfarande en riktig topp med frågor om lön när arbetsgivarna lägger sina årliga lönesamtal. Här finns länkar till några tips inför medarbetarsamtal och lönesamtal  på webbplatsen.

Kan ni se några förändringar i frågorna under de här fem åren?

- Ja, kanske lite. Nu är det flera som frågar om att starta eget företag och t ex hyra ut sig själv. Det var det inga frågor om för fem år sedan.
Det kommer fler frågor från förtroendevalda på arbetsplats. Det är bra att vi kan vägleda de som är nya i rollen. T ex innan de hunnit gå sin grundutbildning. Men vi hjälper också många erfarna när de får knepiga frågor från sina medlemmar.

- Annars får vi frågor om allt mellan himmel och jord och vi gör vårt bästa för att ta reda på om det är något vi kan hjälpa till med konkret, skicka vidare eller vara samtalspartner hur de kan tänka för att komma vidare.

När frågor behöver en lokal koppling eller lokalt svar skickar vi frågan vidare till medlemmens lokalavdelning. I september har vi skickat cirka tretton procent av kontakterna vidare inom Vårdförbundet för hantering. Övriga 87 procent av frågorna tas omhand på Vårdförbundet Direkt.

Fakta Vårdförbundet Direkts fem första år

Läs mer om vilka Vårdförbundet Direkt är

Kolla vanliga frågor och svar

Vårdförbundet Direkt fyllde fem år den första oktober. Under dessa fem år har vi haft hela 239301 kontakter till oss! Av dessa har vi rekryterat 3632 personer till medlemskap. Det är nästan 80 procent av kontakterna som skett över telefon och 20 procent via webbfrågor. Antalet kontakter har ökat varje år. Nu under det femte året har Vårdförbundet Direkt fått nästan 10000 fler kontakter än vi hade det första året.

Vi kompletterar varandra i Vårdförbundet. Vårdförbundet Direkt står för tillgänglighet så att medlemmarna på ett lätt sätt ska kunna kontakta Vårdförbundet. Vårdförbundets lokala avdelningar och enheter kan fokusera på aktiviteter som enbart kan utföras lokalt nära medlemmarna. Vi jobbar tillsammans i dessa frågor för att medlemmar ska få bästa möjliga stöd.