Vårdförbundet stöttar UNHCR:s flyktingarbete

I år stöder Vårdförbundet UNHCR:s arbete med flyktingsituationen i Syrien genom att skänka 100 000 kronor.

Vårdförbundet avsätter varje år 100 000 kronor för att kunna bidra vid globala kriser och katastrofer. I år har förbundet beslutat att bidra med 100 000 kronor UNHCR:s arbete med flyktingsituationen i Syrien. UNHCR har 90-konto och följer svensk Insamlingskontrolls regler för insamlingsverksamhet.

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse. UNHCR delar ut nödhjälp, kämpar för deras mänskliga rättigheter och ger människor på flykt en bättre framtid. Läs mer om UNHCRs arbete

I mars 2011, under den arabiska våren, inleddes den syriska krisen när protester spreds över hela landet. I maj samma år slogs protesterna ner och människor började fly från sina hem. De första lägren för flyktingar öppnades i Turkiet. När den syriska konflikten startade kunde ingen ana att det skulle bli den värsta flyktingkrisen i vår tid. Krisen påverkar oss alla – över hela världen. Kriget i Syrien går nu in på sjätte året. Läget beskrivs som akut och hjälpbehoven är enorma.

Städer och byar ligger i ruiner. Hem, skolor och sjukhus är förstörda av bomber. Våldet har tvingat över 6,5 miljoner människor att lämna sina hem. Många av dem är barn och många är svårt traumatiserade. Sedan konflikten bröt ut har medellivslängden sjunkit med 25 år.