Vårdförbundet stödjer palestinska och israeliska sjuksköterskor och barnmorskor genom ett samarbetsprojekt. Tanken är att öka patientsäkerheten när palestinier vårdas i Israel.

Varje år vårdas cirka 40 000 palestinska patienter från Västbanken och Gaza på israeliska sjukhus och vårdinrättningar. Det beror på att de palestinska sjukhusen är överfyllda eller att de inte kan erbjuda den högspecialiserade vård som patienterna behöver.

Eftersom det saknas en etablerad väg att föra över information mellan israeliska och palestinska vårdinrättningar blir det svårt att bedriva en patientsäker vård med hög kvalitet. Det blir också svårt att tillsammans arbeta fram en fortsatt vårdplanering för patienten efter utskrivning.

När Vårdförbundet besökte Jerusalem i våras beslutades att stödja ett samarbete som innebär att palestinska och israeliska sjuksköterskor nu kommer att delta i tre workshops och ta fram en gemensam handlingsplan.

- Det är självklart att vi som ett svenskt förbund inom vården stöttar våra yrkeskollegor internationellt. Vi vill ju att professionerna i andra länder ska ha möjlighet att leva upp till deras etiska kod för yrket precis som vi i Sverige, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Vårdförbundet har sedan 2010 bedrivit ett SIDA-finansierat organisationsutvecklingsprojekt i Palestina tillsammans med Palestinian Nurses and Midwife organisation (PNMA). Det är PNMA som tagit initiativ till det nya samarbetsprojektet.

- De vill öppna upp för en dialog om samarbete för sjuksköterskor och barnmorskor över nationsgränserna och skapa en sammanslutning under namnet Middle Eastern Nurses, MEN. I Sverige vet vi att dialogen är central när patienten flyttas mellan olika vårdinrättningar och det är samma sak i Mellanöstern, säger Sineva Ribeiro.

Både Vårdförbundet och PNMA är medvetna om att de inte kan ändra det politiska sammanhanget men tror ändå att det är möjligt att förbättra patienternas välbefinnande och hälsa.

- Sjuksköterskor och barnmorskor är en grupp som har möjlighet att påverka folkhälsa och hälsoproblem även i svåra politiska situationer och detta leder i längden till mindre lidande och ökad livskvalitet för patienterna, säger Sineva Ribeiro.