Nu är det nog! Situationen inom vården är ohållbar då hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Vi vill kunna vårda de som behöver vård och ställer därför krav på stora förbättringar av arbetsmiljön. Skriv under uppropet som vi gör tillsammans med 12 andra professions- och fackförbund.

Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården, ordna fler vårdplatser med kollegor med rätt kompetens och säkra en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig – och vill stanna. Skriv under du också.

Våra krav: 

  • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö 
  • Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats
  • Kriskommission för vårdens arbetsmiljö 

Till namninsamlingen!

Bakom namninsamlingen står 13 professions- och fackförbund: Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, Psykologförbundet, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, HälsoAkademikerna, Audionomerna och Vision.

#Vårdavården 

 

vårdavården.nu