Den 12 maj är den internationella sjuksköterskedagen inför den har vi satt ihop sjuksköterskornas önskelista till arbetsgivare, politiker och allmänhet genom förbundsordförande (och specialistsjuksköterska) Sineva Ribeiro:

  • Alla måste hålla i lite till. ”[…] faran är inte över än och vi behöver allmänhetens hjälp med att följa myndigheternas rekommendationer ett tag till. Pandemin och den efterföljande vårdskulden är ett maratonlopp och vi behöver allas hjälp för att orka hela vägen.”

  • Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. ”Regioner och kommuner bör i sommar använda de historiskt stora ekonomiska resurserna från regeringen till att till exempel ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag, så att ordinarie personal får den vila och återhämtning som behövs efter arbete på krislägesavtal med 12,5-timmarspass.”

  •  Trygghetssystem som fungerar. ”Vi jobbar vidare för arbetsskadeersättning för de fler än 4 000 sjuksköterskemedlemmar som anmält att de fått covid-19 i tjänsten, något som ska anmälas som en arbetsskada och ge bättre ekonomisk ersättning än vid vanlig sjukskrivning.”

  • Fler kollegor på sikt. ”Hela 80 procent av arbetsgivarna rapporterar brist på erfarna sjuksköterskor enligt SCB. Lönerna behöver höjas, särskilt för de med stor erfarenhet och som är särskilt yrkesskickliga. En sund personalpolitik och goda villkor gör att erfarna medarbetare stannar kvar.”

  • Patientsäkerhet via respekt för legitimationen. "En Novus-undersökning visar att 63 procent av de sjuksköterskemedlemmar som behandlar covid-19-patienter anser att patientsäkerheten har försämrats under pandemin. Det finns många exempel, det ska enligt hälso- och sjukvårdslagen vara sjuksköterskor eller läkare som ansvarar för iordningställande och administration av läkemedel, som coronavaccinen. Likaså ska medicinska insatser på äldreboenden, som dropp och syrgas, ges av sjuksköterskor.”

  • Specialistutbildning inom anställningen.  ”Det utbildas inte tillräckligt många nya av olika skäl - arbetsgivarna nekar studieledighet, utbildningen lönar sig inte för individen. Lösningen är att fler regioner och kommuner tecknar kollektivavtal enligt en modell för utbildningsanställningar (Akademisk specialisttjänstgöring, AST) som möjliggör studier till specialist med full lön.”

 

Läs hela pressmeddelandet.