- Är du student på termin 6? Då får du i dagarna en enkät från oss med frågor om din verksamhetsförlagda utbildning. Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student hoppas att ni alla hjälper till och svarar på den!

En del i vårt arbete i studentstyrelsen är den enkät som går ut i februari till mer än 2000 studentmedlemmar som nu läser termin 6. Vi vill veta hur du haft det på dina VFU-placeringar och vad du har för villkor gällande vila och återhämtning? Vad tycker du kan bli bättre och vilka erfarenheter har du fått med dig?

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i din utbildning till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. Vårdförbundet Student vill att du ska får ut det mest av din utbildning och arbetar för att höja kvaliteten på VFU:n. Nytt för i år är att vi vill veta hur du dina villkor ser ut på VFU, får du någon ersättning för dubbla boenden eller resor? Hur många timmars vila har du mellan arbetspassen? Ett hållbart yrkesliv är en viktig fråga för Vårdförbundet och jag som ordförande i Vårdförbundet Student vill att du redan under din utbildning har förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv.

Du som är studentmedlem och har lämnat din e-postadress till Vårdförbundet kommer att få ett mejl med länk till VFU-enkäten. Att svara på enkäten tar bara några minuter och dina svar är anonyma.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Vårdförbundets studenthandläggare

studenthandlaggare@vardforbundet.se

Det vore en stor hjälp om du ville dela med dig av dina erfarenheter. På så sätt bidrar du till en utveckling av utbildningen och att våra framtida blivande kollegor får en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet.

Tillsammans är vi starka och #fokusframåt
Viviana Lundberg
Ordförande
Vårdförbundet Student