Vad är viktigt för dig?- dagen 7 juni

Genom att delta på denna internationella dag ger vi vårt stöd till ett personcentrerat arbetssätt, samt lyfter behovet av personcentrerad vård. Utmana dig själv och dina kollegor att på torsdag den 7 juni i samtal och möten med patienter och anhöriga att ställa frågan: Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig?-dagen är en internationell dag med företrädare från över 30 länder. Den uppmärksammas även på sociala medier under taggen #WMTY18 (what matters to you). I vissa länder infaller den 6 juni, men i Sverige planeras aktiviteter 7 juni istället.

Det handlar om att uppmuntra till meningsfulla samtal mellan människor i vården. Den relationella dimensionens betydelse ska inte underskattas!

Detta är någonting som Vårdförbundets professioner har stor kunskap om och länge har kämpat för; att göra relationens betydelse synlig, att lyssna aktivt och skapa symmetriska möten i vården.

Att mötas på lika villkor och bry sig om vad som är viktigt för den andra, främjar hälsan.

Personcentrerad vård är viktigt för oss alla! Vad är viktigt för dig?

SKLs digitala konferens 7 juni

SKL bjuder in till en kostnadsfri digital konferens den 7 juni mellan 14-16 för att sätta fokus på behov och lösningar i den personcentrerade nära vården. Läs mer om konferensen här: Vad är viktigt för dig-dagen

Inspireras av filmerna What Matters to You

Nyfiken på personcentrerad vård?

Läs om Vårdförbundets material och arbete för personcentrerad vård. Eller följ länkarna här nedanför rakt in i berättelser om nyttan med personcentrerad vård.