Vad gäller vid övergång till vintertid den 25 oktober?

Natten mellan den 24 och 25 oktober 2020 gick vi över till vintertid. För de som arbetade natt innebar det en timmes längre arbetspass.

Vårdförbundet har i en tidigare tvist lyckats förhandla så att både hel- och deltidsanställda medlemmar i kommuner och regioner får enkel övertidsersättning för den extra timmen.  

Om frågan inte är reglerad i ditt kollektivavtal, hör med din förtroendevalda eller din närmaste chef om det finns eller kan göras en lokal överenskommelse.

Du kan också kontakta vår centrala rådgivningsservice Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Hitta din lokala avdelning