Natten mellan den 24 och 25 oktober 2020 gick vi över till vintertid. För de som arbetade natt innebar det en timmes längre arbetspass.

Vårdförbundet har i en tidigare tvist lyckats förhandla så att både hel- och deltidsanställda medlemmar i kommuner och regioner får enkel övertidsersättning för den extra timmen.  

Om frågan inte är reglerad i ditt kollektivavtal, hör med din förtroendevalda eller din närmaste chef om det finns eller kan göras en lokal överenskommelse.

Du kan också kontakta vår centrala rådgivningsservice Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Hitta din lokala avdelning