Vad gäller vid övergång till vintertid?

Natten mellan den 27 och 28 oktober går vi över till vintertid, eller så kallad normaltid. Här kan du läsa vad som gäller för dig som jobbar en timme extra den natten.

Övergången innebär att arbetstiden blir en timme längre för dig som jobbar natt.

Vårdförbundet och SKL har tvistat om vilken ersättning som ska utgå för den extra timme som uppstår i samband med övergången från sommartid till normaltid (vintertid). En tvist som Vårdförbundet nyligen gick segrande ur! Det innebär att både hel- och deltidsanställda medlemmar i kommuner och landsting/regionernu får enkel övertidsersättning för den extra timmen.

Om frågan inte regleras i ditt kollektivavtal, hör med din förtroendevalda eller din närmaste chef om det finns eller kan göras en lokal överenskommelse.

Har du fler frågor kan du kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.