Vad gäller kring beordran, OB-tillägg och vinterkräksjuka?

Nu är vintern här och med den även julledigheter och sjukdomssäsong. Vilka rättigheter har du och vad gäller för beordran, ob-tillägg och om du får kräksjuka.

Beordran

Att bli beordrad att arbeta ska ske i nära anslutning till det aktuella arbetstillfället. Du kan inte vägra beordrat arbete, men du kan ange giltiga skäl till varför du inte kan eller är lämplig att utföra arbetet. Om du blir beordrad har du möjlighet att förhandla om ersättningen.
Läs mer om beordran

OB-tillägg

Allhelgona-, jul-, nyårs och trettonhelg – vad gäller egentligen rörande OB-ersättningar under de dagarna? Vi har hela listan.

Listan innehåller OB-ersättningar enligt det centrala kollektivavtalet med landsting, regioner och kommuner (AB). Det kan finnas lokala avtal som ger andra ersättningsnivåer. Hör vidare med din lokala förtroendevalda eller lokalavdelning.
Se listan här

Vinterkräksjuka

Om din arbetsgivare vill att du är hemma på grund av smittrisk får du enligt avtal behålla din lön om du är anställd inom kommun, landsting eller region. Som privatanställd måste du själv göra upp med din chef.

Vid vinterkräksjukan är ett vanligt sjukdomsförlopp att du insjuknar snabbt, men också snabbt tillfrisknar. Däremot kan du smitta andra upp till 48 timmar efter symtomfrihet. Därför kan arbetsgivaren vilja att du stannar hemma ett par dygn efter till exempel sista kräkningen , då du annars kan föra vidare smittan på din arbetsplats.
Läs mer här