Vårdförbundet står bakom statens satsning på vaccinering av befolkningen

För Vårdförbundet är det en självklarhet att vi ställer oss bakom statens satsning på att vaccinera befolkningen mot covid-19. Medlemmar i Vårdförbundet har genom sin legitimation och yrkesutövning en central roll i folkhälsoarbetet, där vaccinering ingår som en del.

Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet– Vaccinationer är en av de mest effektiva hälsofrämjande metoderna för att rädda liv och utrota smittsamma sjukdomar som ger lidande och komplikationer som kan leda till döden, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet och distriktssköterska. 

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är utbildade och utövar sina yrken med utgångspunkt i evidensbaserad forskning och erfarenhet. Godkända vacciner och vaccinationsprogram utgår från samma principer.

När ett pandemivaccin har godkänts och rekommenderas av myndigheter är ju bedömningen att nyttan av vaccinet är större än riskerna med eventuella biverkningar. 

Eftersom vaccinationer har ett gott men inte hundraprocentigt skydd, innebär det att det fortfarande finns en liten risk att bli sjuk om man ändå skulle smittas. Därför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig för att minska och begränsa smittspridningen. 

Läs mer om vad som gäller i din anställning och rätten att besluta om vaccinering för din egen del