Parterna på Krislägesavtalet utvärderar nu hur avtalet har tillämpats. Utifrån de erfarenheter som parterna lyft fram behöver avtalet justeras och därför kommer nu parterna även att gå in i förhandlingar som inleds 17 maj.

Krislägesavtalet är ett kollektivavtal som kan aktiveras vid allvarliga kriser då samhället och arbetsgivare i kommun- och regionsektorn är i behov av att personal kan arbeta mer flexibelt utifrån särskilda förutsättningar. Sedan 26 mars 2020 har avtalet gällt för Vårdförbundet.

Kollektivavtal för kriser har inte funnits tidigare och under pandemin har avtalet aktiverats för första gången någonsin. Det har i tio regioner varit vårdpersonal, framför allt de yrkesgrupper som Vårdförbundet företräder, som anvisats att arbeta enligt avtalet.

För att bedriva nödvändig vårdverksamhet under pandemin har krislägesavtalet behövt aktiveras. Vårdförbundets medlemmar har gjort en stor insats för att rädda liv. Redan innan pandemin var arbetssituationen ansträngd i vården och behovet av vila och återhämtning för Vårdförbundets medlemmar är stort.

Parterna på Krislägesavtalet utvärderar nu hur avtalet har tillämpats. Utifrån de erfarenheter som parterna lyft fram behöver avtalet justeras och därför kommer nu parterna även att gå in i förhandlingar som inleds 17 maj.

Här kan du läsa mer om krislägesavtalet och se i vilka regioner som det är aktiverat