Utebliven semester följs av uppsägningar och sjukskrivningar

  • Rygg på ensam sjuksköterska som går i en sjukhuskorridor
  • Sineva Ribeiro

    Sineva Ribeiro riktar sig till politiker och arbetsgivare med våra förslag på åtgärder

När Vårdförbundet summerar sommaren står det klart att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inte fått den vila och återhämtning som behövts. Nya siffror visar att fler än 1 400 av Vårdförbundets medlemmar anmält covidrelaterad arbetssjukdom. Vi varnade tidigt för en flodvåg av egna uppsägningar och sjukskrivningar under hösten, och den ser vi nu.

Dessutom riskerar uteblivna lönesatsningar och oklarheter om ersättningsnivåer för personal som fått covid-19 på jobbet att ytterligare försämra Sveriges kapacitet att beta av vårdskulden på över 185 000 operationer.

Semester - för lite, för sent

Vårdförbundets yrkesgrupper har under kampen mot covid-19 gjort livsavgörande insatser på bland annat sjukhus, vårdcentraler och inom äldreomsorg och hemsjukvården. Hela vårdsystemet har ansträngts hårt och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har på ett eller annat sätt drabbats negativt.

Vårdförbundet får tydliga signaler att arbetsgivare använt pandemin som svepskäl för att beordra mängder av övertid, förändra scheman, dra in semestrar och förflytta medlemmar på ett godtyckligt sätt.

- Arbetsgivarna har utnyttjat personalen som om det pågått en fullskalig pandemi under sommaren, trots att trycket från covidsjuka patienter på många ställen blev mindre än befarat, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Satsa för att beta av vård- och arbetsmiljöskulden

Nu kräver Vårdförbundet att politikerna i regeringen liksom i regioner och kommuner tar sitt ansvar som arbetsgivare för vårdpersonalen. Det får inte snålas med ekonomiska medel för att ta hand om vårdskulden och den arbetsmiljöskuld som byggts upp gentemot medarbetarna.

- Det handlar om att säkra fler kollegor så att landets sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor får den vila och återhämtning som behövs efter ett extremt tufft år. Arbetsgivarna måste använda alla ekonomiska medel som kommit från regeringen för att säkra en bättre grundbemanning och arbetsscheman som ger dig som vårdanställd möjlighet att kunna leva - inte bara överleva. Du ska ha ork även efter arbetsdagens slut, säger Sineva Ribiero.

1 400 medlemmar har anmält arbetsskada på grund av covid-19

Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att minst 1 400 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anmält till Försäkringskassan att de fått arbetsrelaterad arbetssjukdom i yrket under coronapandemin.

Mörkertalet är sannolikt stort då personalen inte testas i den utsträckning som Vårdförbundet krävt. Utöver det kan det finnas anmälda ärenden som ännu inte hunnit bli försäkringsärenden och ärenden kan även anmälas i efterhand.

- Över 1 400 anmälningar om covidrelaterad arbetssjukdom visar att våra medlemmar slitit hårt i frontlinjen. Nu måste trygghetssystemen fungera så att de som riskerat sina liv för att rädda andra får skälig kompensation och de som blivit sjuka av covid-19 på jobbet får bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett. Vi och Kommunal kräver också att karensavdraget slopas permanent för vårdpersonal, säger Sineva Ribeiro.

Ökning av uppsägningar – Vårdförbundet utvärderar centrala kollektivavtalet

Nu ser Vårdförbundet att medlemmar väljer att säga upp sig i pandemins spår, som Sineva Ribeiro varnade för i början av sommaren. Personalstatistik som visar detta finns ännu inte tillgänglig från regionerna, men TV4-nyheternas kartläggning visar att i 13 av 21 regioner har fler sjuksköterskor valt att sluta under januari-juli i år, jämfört med samma period förra året.

Vårdförbundets bild är att omfattande kompetenstapp skett över hela landet och media rapporterar om hela grupper av sjuksköterskor och barnmorskor som väljer att lämna avdelningar på grund av tuff arbetsmiljö och svag löneutveckling. Vårdförbundet utvärderar nu sitt avtal med SKR och Sobona, HÖK19, för att se om regioner och kommuner prioriterat särskilt yrkesskickliga i årets lönerevisioner. Syftet är att uppnå ökad lönespridning och möjlighet för medarbetare att göra lönekarriär, så att yrkena blir mer attraktiva och fler söker sig till och stannar inom vården.

Se TV4-inslaget 500 sjuksköterskor väljer att sluta varje månad.

 

Läs vårt pressmeddelande