Viktig information! Uppsagda avtal i privat sektor – uppdatera dina medlemsuppgifter

Avtalen D, E och F inom Almega Vårdföretagarna är uppsagda och löper ut den 31 december. Vårdförbundet har yrkat på vila och återhämtning vid nattarbete samt på Akademisk specialisttjänstgöring, AST. Inför en eventuell konflikt behöver vi ha aktuella uppgifter om din arbetsplats samt kontaktuppgifter där vi kan nå dig även utanför arbetsplatsen. Vi vill också höra dina berättelser om förekomsten av nattarbete och rotation.

Viktigt att du har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemssystem!

För att vi ska kunna nå dig med information om förhandlingarna är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter i medlemssystemet.

På vardforbundet.se kan du logga in och ändra dina uppgifter. Ange rätt arbetsplats, privat mobilnummer och privat e-postadress. Detta för att vi ska kunna nå dig även under en eventuell konflikt, då du kanske inte har tillgång till arbetets mobil eller mejl. 

Vi vill ta del av din berättelse!

Vi vill veta mer om hur det ser ut på din arbetsplats.

  • Förekommer nattarbete eller rotation (blandad dag-kväll-natt)?
  • Hur långt är ett nattpass?
  • Vad ligger veckoarbetstidsmåttet på vid ständig natt respektive rotation?
  • Arbetar man hel- eller deltid vid natt/rotation?
  • Tar arbetsgivaren in bemanningspersonal på ständig natt eller rotation?
  • Vad säger du och dina kollegor om att arbeta natt respektive rotation?
  • Vad säger arbetsgivaren, är man beredd på de förändringar som kommer när det blir mer av en nära vård i primärvård och i hemmet?

Ange din arbetsplats, inom vilken verksamhet samt var i landet du arbetar. Mejla så snart som möjligt till förhandlare Alma Kastlander Nygren. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter i förhandlingarna.

Vi yrkar på hälsosamma arbetstider

Vårdförbundet har sedan flera år ett uppdrag från kongressen att arbeta för hälsosamma arbetstider. Därför har vi i alla förhandlingar yrkat på mer vila och återhämtning vid nattarbete och rotation. 2016 fick vi in ett sänkt veckoarbetstidsmått i avtalet med SKL, 2017 i det privata ambulansavtalet med Almega och 2018 i avtalet med KFO. Arbetet fortsätter och vi yrkar nu på samma förutsättningar även inom privat företagshälsovård (avtal D), vård och behandling (avtal E) samt äldreomsorg (avtal F).

– Forskningen pekar ut både nattarbete och rotation som hälsofarligt och något som kräver mer tid för vila och återhämtning. Almega Vårdföretagarna måste förstå att våra medlemmar måste få samma förutsättningar vid nattarbete som kollegorna i andra sektorer redan fått, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

Även om nattarbete och rotation idag inte är vanligt förekommande inom D-, E- och F-avtalen idag, gör den pågående omställningen till en nära vård att det kommer bli vanligare framöver. Även inom dessa avtalsområden kommer vård på sikt att bedrivas under dygnets alla timmar och kräva kvalificerad personal som kan ge en god och säker vård, utan att samtidigt riskera den egna hälsan.

Vårdförbundet menar att centrala avtal måste ta hänsyn till att det hälsofarliga nattarbetet kräver mer tid för vila och återhämtning. Detta både för att kunna ge förutsättningar för medarbetare att få hälsosamma arbetstider och för att företagen ska kunna vara attraktiva arbetsgivare på en arbetsmarknad där andra sektorer redan erbjuder möjlighet till mer vila och återhämtning vid nattarbete.

Vi yrkar på Akademisk specialisttjänstgöring, AST

För att klara kompetensförsörjningen måste det bli möjligt att få specialistutbilda sig inom ramen för anställning och kollektivavtal med full lön och utan bindningstid. Vårdförbundets modell Akademisk specialisttjänstgöring, AST, ger dessa förutsättningar. AST finns med i de centrala kollektivavtal som vi slutit de senaste tre åren och finns även med som ett yrkande i de pågående förhandlingarna med Almega Vårdföretagarna.

Behöver du hjälp eller har du frågor?

Kontakta Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 om du har frågor eller behöver hjälp att ändra dina uppgifter.

Du kan följa förhandlingarna i Avtalsbloggen. Där uppdaterar vi när vi har ny information om läget.