Parterna är nu överens om att anta medlarnas bud och därmed är den varslade konflikten avblåst. Det innebär att årets löneöversyn kan genomföras och medlemmarna får sin nya lön retroaktivt från 1 april 2022. Parterna är också överens om villkoren i ett nytt modernt omställningsavtal.

Avtal om lön och allmänna bestämmelser är klart

Avtalet innebär att löneavtalet är oförändrat och innehåller lönehöjningar i nivå med industrimärket på 1,9 procent för 2022 med retroaktiv lön från den 1 april, vilket är positivt för medlemmarna. Arbete på Allhelgonadagen kommer att ersättas som storhelg, vilket innebär en förhöjd ersättning på obekväm arbetstid. Uppsägningstiden från 55 års ålder förlängs för den med minst 10 års anställningstid. Tidigare gällde regeln om förlängd uppsägningstid för den som fyllt 50 år och hade 15 års anställningstid. I övrigt är de allmänna bestämmelserna är i stort sett oförändrade.

Nytt omställningsavtal på gång

Parterna är vidare överens om villkoren för ett nytt omställningsavtal som motsvarar de som finns inom privata, kommun- och regionsektorn och ger anställda i Svenska kyrkan samma möjligheter till kompetensutveckling och omställningsvillkor i nivå med övriga arbetsmarknaden.