Träffa oss på röntgenveckan 2018

  • Träffa Parvin Olofsson, förtroendevalda och ledamöter i förbundsstyrelsen.

  • Prata med oss i montern om hur du har det på jobbet!

  • Missa inte vårt seminarium om framtidens röntgensjuksköterska på fredag!

Vi finns på plats på Röntgenveckan i Örebro mellan 18-20 september. Kom till Vårdförbundets monter och prata med oss om dina behov och ta reda på mer om hur vi jobbar, vårt uppdrag och vår roll som yrkesförbund. Du är också välkommen på fredagens seminarie om framtidens röntgensjuksköterska!

Är framtidens röntgensjuksköterska specialist?

Tillsammans med Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) arrangerar vi seminariet ”Är framtidens röntgensjuksköterska specialist?” fredagen den 21:a september. Under seminariet berättar vi vad som har hänt sedan förra året i SFR och Vårdförbundet, samt nyheter om vad som händer i olika röntgenverksamheter i landet. Det kommer att finnas föreläsningar om Framtidens kompetensbehov inom röntgenverksamheter.

Vi kommer att diskutera Röntgensjuksköterskans framtida profession ur både nationellt och internationellt perspektiv.

Berit Björkman presenterar två studier som indikerar vart vår profession är på väg i Sverige och Jonathan Mc Nulty, European Federation of Radiographer Societies (EFRS) ordförande, informerar oss om vart vår profession är på väg i Europa.
Seminariet avslutas med samtal och diskussion om hur vi rustar oss på bästa sätt för att möta framtiden. 
Moderator i diskussionsdelen är journalisten och författaren Gabriella Ahlström.
Missa inte detta!

Besök från förbundsstyrelsen

Vi träffar dig gärna i vår monter 18-20 september.  Här kan du träffa din nationella kontaktperson för röntgensjuksköterskor; Parvin Olofsson, förtroendevalda och rådgivare från Vårdförbundet Direkt.  Tisdagen den 18:e kan du dessutom träffa två ledamöter i förbundsstyrelsen, röntgensjuksköterskan Madelene Meramveliotaki och barnmorskan Åsa Mörner. Passa på att prata med dem om hur vi jobbar med dina villkors- och yrkesfrågor på nationell nivå. 

Mer om röntgenveckan

Röntgenveckan är ett årligt arrangemang för alla som arbetar inom röntgen och radiologiområdet. Arrangörer är Svensk förening för Medicinsk Radiolog och Svensk förening för röntgensjuksköterskor.

Röntgenveckan har ett brett vetenskaplig och socialt program och en stor utställning  för företag och organisationer inom området. Arrangemanget sker varje år i september men flyttar runt på olika orter i Sverige. I år sker det i Örebro med lokal medarrangör Region Örebro län. Temat i år är "Flerdimensionell Radiologi", en fortsättning på förra årets tema radiologins framtid.