Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation SKAO kräver försämrade villkor för att ge samma möjligheter till omställning som redan avtalats om för resten av arbetsmarknaden. Detta kan de fackliga parterna, däribland Vårdförbundet, inte acceptera och begär därför frivillig medling för att lösa förhandlingarna.

Skälet till att facken och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) inte kommer vidare i förhandlingarna är att Skao krävt att uppsägningstiderna från arbetsgivarens sida ska förkortas kraftigt. De har också krävt att visstidsanställda ska få sämre möjlighet till tillsvidareanställning, försämrat löneskydd för arbetstagare som omplaceras till tjänst med lägre lön och försämrat regelverk för sjuklön.

Med anledning av detta har Vårdförbundet tillsammans med övriga förtecknade förbund, genom Akademikerförbundet SSR och Akavia, begärt frivillig medling för att lösa förhandlingarna.

Skao har som enda arbetsgivarorganisation på svensk arbetsmarknad sagt upp lön- och villkorsavtal som ett led i att förhandla fram ett nytt omställningsavtal kopplat till förändringarna av LAS.

Vårdförbundet har cirka 40 medlemmar anställda inom Svenska kyrkan. För dig som är en av dem innebär detta att lönerevisionen för 2022 inte kan slutföras innan ett nytt löneavtal har tecknats. I övrigt gäller kollektivavtalen.