• Värdinna vid monter för information om Röntgenveckan.

  Välkomnande

  Röntgenveckan 2017 i Linköping hade temat integrerad diagnostik och ett digert vetenskapligt program.

 • Fyra personer samtalar i montern

  Samtal i montern

  Både medlemmar och icke medlemmar kom och förde intressanta samtal i montern!

 • Hur har du det på jobbet?

  För låg lön, stressig arbetsmiljö men trevliga kollegor tyckte flera.

 • post it-lapp där det står
 • En man står bredvid en pappdocka som är en bild på honom själv

  Ser vi dubbelt?

  Röntgensjuksköterskan Niclas Hjorth poserar med sin egen pappdocka som visar vägen till Crusellhallen på Linköping Konsert och Kongress.

 • Givande enkät

  Tack alla som fyllde i vår karriärenkät! Vi pratade om vilka utvecklingsvägar som finns för dig i yrket.

 • Specialist javisst!

  Fredagens seminarium om specialistinriktning för röntgensjuksköterskor var fullsatt.

 • Röntgenskärm med hand

  Handhavande

  Skärmar, skärmar och mer skärmar. Typiskt röntgenveckan!

 • Utrustning överallt

  Utställningen på mässan var full med teknik, prylar och maskiner! Ett mecka för röntgenfantaster.

 • Ansiktbild på Parvin Olofsson vid montern

  Populär

  Det var många som ville prata med Parvin Tavakol Olofsson, röntgensjuksköterska, i montern.

 • Renderar på nolltid

  Ny teknik och variant på virtual reality var hett på årets röntgenvecka!

 • Montrar, människor och möten

  I pauserna mellan de vetenskapliga seminarierna fanns gott om tid att se på utställning och prata med kollegor och utställare.

 • Roll-up med reklam för nästa års röntgenvecka

  Save the date

  Nästa år är Röntgenveckan i Örebro den 18-21 september.

Under röntgenveckan i Linköping den 13-15 september deltog Vårdförbundet på plats med monter och seminarium. Vi pratade med medlemmarna om hur de har det på jobbet, karriärvägar, specialistutbildning för röntgensjuksköterskor och mycket mera. Se vårt bildspel här ovanför!

Tack för en jättetrevlig röntgenvecka i Linköping! Tack alla medlemmar och blivande medlemmar som kom till vår monter och pratade med oss och fyllde i vår enkät om hur ni ser på karriär inom professionen. 

Det var många som ville dela med sig av hur man har det på jobbet. Det finns mycket att förbättra när det gäller lön och stress men många lyfte också att man hade bra kollegor och ett givande och omväxlande jobb.

Exempel på några citat som vi fick in  som svar på "Hur har du det på jobbet?"

Brist på personal, lyckligtvis de bästa kollegorna. Stor personalomsättning
För mycket fokus på Lean och produktionsplanering
Kul att gå till jobbet
Vi vill bli fler! Väldigt god och stabil sammanhållning!
Bra, men mycket att göra - lite personal
Tydligare regler för återhämtning
I Örebro har vi gott om röntgensjuksköterskor eftersom vi har en utbildning på orten
Dåligt betalt
Svårt att göra karriär

På fredag morgon hade vi tillsammans med SFR (Svensk förening för röntgensjuksköterskor) ett fullsatt seminarium om framtiden och vårt arbete med att få till en reglerad specialistutbildning även för röntgensjuksköterskor.

Här nedanför kan du läsa sammanfattning av seminariet:

"Seminariet:   Vi kan inte avstå från att möta framtidens utmaningar - Specialiströntgensjuksköterskan

Moderatorer: Parvin Tavakol Olofsson, kvalificerad handläggare för röntgensjuksköterskor, Vårdförbundet och Kerstin Hillergård, ordförande Svensk förening för röntgensjuksköterskor.

Om verksamheten ska utvecklas och bedrivas patientsäkert och effektivt måste också verksamheten utvecklas organisatoriskt och kompetensmässigt.

Verksamhetschefer och röntgensjuksköterskor tillsammans ska leda utvecklingen i denna riktning. Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor bedriver fortsatt lobby och påverkansarbete för att en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor ska formaliseras och regleras likt den som finns för sjuksköterskor.

Ökad utvecklingsmöjligheter såsom specialistutbildning och tydliga karriärvägar för röntgensjuksköterskor inom verksamheten kommer att medföra att fler söker sig till utbildningen. Det ställs stora krav på arbetets innehåll och möjligheten till personlig och yrkesmässig utveckling för att unga i dag ska lockas att söka till utbildningen. Men det krävs förstås också en lön som motsvarar ansvar och yrkesskicklighet. Verksamheten måste därför svara upp med att det finns en plan för karriärutveckling för individen och en struktur i verksamheten som välkomnar den specialiserade kunskapen som röntgensjuksköterskan skaffat sig. Samarbetet och samtalet om hur detta ska skapas behöver ske i verksamheten där chefer och ledningsgrupper driver frågan tillsammans med röntgensjuksköterskan.

Idag står röntgenverksamheterna inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning över hela landet. Genom att öka patientens delaktighet, ta tillvara personens förmågor, utveckla röntgensjuksköterskans kompetens och samtidigt utnyttja ny teknik finns goda möjligheter att utveckla vården i positiv riktning.

Fortsatt och gemensam kraftsamling krävs där ett uttalat behov av specialistutbildning för röntgensjuksköterskor måste öka från verksamheten och enskilda arbetsgivare."