Lisbeth Löpare – Johansson, vårdstrategisk chef för Vårdförbundet tillsammans med förbundsordförande Sineva Ribeiro och Ardalan Shekarabi, civilminister.

Vårdförbundet bjöd på onsdagsmorgonen in beslutsfattare inom vården till ett frukostsamtal om vårdens styrning. Civilminister Ardalan Shekarabi deltog med stort engagemang i samtalen om hur den svenska vården kan styra mot en jämlik hälsa i befolkningen.

Vårdförbundet vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Men hur behöver vårdens styrning förändras för att ge stöd åt en sådan utveckling? Hur styr man mot ett förändrat förhållningssätt och för att skapa värde? Vid morgonens möte användes Vårdförbundets idé om vårdens styrning som underlag för en öppen dialog om vilka förändringar som behövs ur ett styrningsperspektiv.

Regeringens intention att öka tilliten i välfärdens styrning uttrycks bland annat genom tillitsdelegationens uppdrag. Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen var också med i frukostsamtalet.

Bred dialog

Dessutom deltog politiker från socialutskottet, representanter för patientorganisationer och patientnämnder, chefer i vården, professionsföreträdare och ledare från flera andra myndigheter och intresseorganisationer. Vårdförbundets tidigare förbundsordförande Eva Fernvall, numera Kommunikationsdirektör för Apoteket AB var också på plats.

- Det finns verkligen ett stort intresse för de här frågorna på samtliga beslutsnivåer och det är väldigt roligt att Vårdförbundets idé om vårdens styrning fungerar som utgångspunkt för en bred dialog, säger Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Civilminister Ardalan Shekarabi visar ett stort engagemang för frågan om vårdens styrning.

Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen.

Civilminister Ardalan Shekarabi hälsas välkommen av Vårdförbundets förbundsordförande Sineva Ribeiro.

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna, tillsammans med Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet och Cecilia Widegren, Socialutskottet (M).

Inger Ros, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung tog vid mötets slut stafettpinnen för ett fortsatt utvecklat samtal om vårdens styrning.

Läs mer:

Ta del av Vårdförbundets idé om om vårdens styrning.