Stor medlemsundersökning ute

Om du är en av de tusentals medlemmar som fått e-post om att delta i vår medlemsundersökning - ta chansen att tycka till! Vi behöver ditt svar för att förbättra verksamheten. Kolla din e-postlåda en extra gång.

Vart annat år genomför Vårdförbundet en stor medlemsundersökning. Undersökningen är en webbenkät som genomförs tillsammans med undersökningsföretaget Novus och ligger ute nu och fram till 13 april.

Undersökningen vänder sig till 10 000 slumpmässigt utvalda medlemmar och ger en generell men unik inblick i medlemmarnas uppfattning av sitt medlemskap. Frågorna har bland annat fokus på arbetsplatsen men även andra tjänster och känslor kring medlemskapet.

Resultatet bidrar till att bättre förstå och möta medlemmarna, både på arbetsplatsen och i samhället, och hjälper oss i planering och prioritering inför kommande år.

Vi skulle därför uppskatta om ni som har fått undersökningen besvarar den.

Tack på förhand!

Om du inte blivit utvald att delta i undersökningen men ändå vill fråga eller tycka till om Vårdförbundet är du välkommen att kontakta din lokala avdelning.