• Glada sjuksköterskor tittar in i kamera vid å

  Sjuksköterskorna Caroline Plum Olsen och Hanne Nygaard i Danmark.

  Foto: Søren Svendsen

 • Sjuksköterska Sólrun Foldbo på Färöarna.

  Foto: Sunrid í Gong

 • Man i glasögon och ulltröja i vinterlandskap i solnedgång

  Sjuksköterskan Borsteinn Jónsson på Island.

  Foto: Hörður Sveinsson

Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN) firar 100 år, och i samband med jubileet publiceras ett jubileumsmagasin fyllt med inspiration och intressanta personporträtt.

Läs om sjuksköterskan Hanne Nygaard i Danmark som lyckades förändra kulturen och introduktionen för nyutbildade sjuksköterskor på sin avdelning. Tack vare introduktionsprogrammet har avdelningen kunnat bryta en negativ trend, där fler än var tredje nyutbildad sjuksköterska sa upp sig inom fyra månader.

Läs också om sjuksköterskan Sólrun Foldbos vardag på Färöarna, där hon arbetar som både skolsköterska och med hembesök hos nybildade familjer. Sólrun beskriver hur hon arbetar med familjen som helhet, inte enbart med de givna frågorna som kost och amning.

– Om föräldrarna har problem påverkar det även barnen. Därför är jag också uppmärksam på relationen mellan föräldrarna, förklarar Sólrun.

Intressant är det också att läsa om akut- och intensivsjuksköterskan Borsteinn Jónsson på Island, som är projektledare för simuleringscentret vid Islands rikshospital. På Island är en av vårdens utmaningar att behandlingarna blir alltmer komplexa samtidigt som patienterna blir allt mer sjuka. Därtill råder det brist på kliniska undervisningsfaciliteter och då blir simuleringsundervisning allt vanligare.

I jubileumsmagasinet kan du självklart också läsa om hur allt började för 100 år sedan i Köpenhamn, där 1000 sjuksköterskor samlades i september 1920 och bildade Sjuksköterskornas Samarbete i Norden, SSN. Samt om alla de viktiga frågor som medlemsländerna driver.

Så här säger vår förbundsordförande Sineva Ribeiro om samarbetet.

– Samarbetet i SSN är oerhört värdefullt, både för våra medlemmar och för oss som organisation. Vi har till exempel medlemmar som jobbar över landsgränserna, och för dem är samarbetet extra viktigt.

– Inom SSN har vi ett löpande kunskapsutbyte och inspirerar varandra. När ett land når framgång kan vi andra hämta kraft och fortsätta kämpa på hemmaplan. Samarbetet bidrar också till att vi håller jämn takt, så att inget land halkar efter i viktiga frågor, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande i Vårdförbundet och vice ordförande i SSN.

Läs SSN:s fina jubileumsmagasin här

Läs gratulationsbrevet från Världshälsoorganisationens (WHO) Europadirektör Dr Hans Henri P. Kluge till SSN:s ordförande Grethe Christensen