Vårdförbundet välkomnar utredning av specialistsjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildningen ska ses över i en utredning på uppdrag av regeringen. Även andra frågor som handlar om barnmorskeutbildningen och andra hälso- och sjukvårdsutbildningar kommer ses över. Vårdförbundet välkomnar utredningen och hoppas på att ett helhetsgrepp nu tas för att få till en god kompetensförsörjning för framtiden.

Vårdförbundet har länge arbetat för att specialistutbildningar ska utformas i utbildningsanställningsform. Det har infriats i många landsting idag. I flera landsting har man dessutom tecknat kollektivavtal med Vårdförbundet så att bra villkor ges under utbildningen.

Utsedd utredare är Kenth Nauclér som tidigare varit förhandlingschef hos Vårdförbundet. I hans uppdrag ingår också att bedöma behoven av en specialiströntgensjuksköterskeexamen. Något som Vårdförbundet arbetat för.

- Vi har träffat både utbildnings- och socialdepartementet och föreslagit att en specialistutbildning ska införas för Röntgensjuksköterskor och det är glädjande att de har lyssnat på oss, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbudets förbundsordförande.

Utredningen hoppas Sineva Ribeiro, ska göra att villkoren för specialistutbildning för sjuksköterskor blir mer attraktiva och att de tar sikte mot framtidens vård. Hon vill också öppna upp för att fler yrken får reglerade specialistutbildningar.

- Vi vill se att man tar ett helhetsgrepp över utbildningsformen och även utreder möjligheten till att biomedicinska analytiker också får en specialistutbildning, säger hon.