Specialistutbildning i fokus på karriärkväll

Vilka karriärvägar finns det? Vilka drivkrafter har du? Det var två av de frågor som diskuterades på karriärkvällen som avdelning Västra Götaland arrangerade 7 november.

Under kvällen berättade specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, intensivvård, anestesi, en barnsjuksköterska och en barnmorska om sina karriärer och varför de valt sina yrken.

– Jag har världens bästa jobb. Jag började inom psykiatrin och fastnade för att få se hela människan, berättade Sanne Nordqvist som studerar till psykiatrisjuksköterska och är styrelseledamot i avdelning Västra Götaland.

När Sanne senare började arbeta på Mava i Borås upptäckte hon att det även där fanns ett behov av kompetens inom psykiatri. Nu betalar arbetsgivaren Sannes specialistutbildning till psykiatrisjuksköterska. Just nu studerar hon på Högskolan i Borås på halvfart.

Åsa Sundin arbetar som barnsjuksköterska och barnmorska i Göteborgs Stad.

– Jag har utbildat mig under tiden jag har jobbat. När jag nu tittar tillbaka hade jag önskat att jag fått den kunskap vi får nu ikväll, om hur man kan tänka kring sin karriär, tidigare.

AST en het fråga

Det var många sjuksköterskor på plats som såg specialistutbildning som ett nästa steg i sin karriär. För dem var informationen om Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring intressant.

Modellen bygger på att du läser halvtid och jobbar kliniskt halvtid med bibehållen lön.
– Våra karriärer har tidigare varit att man får läsa några kurser här och där eller bekosta sin egen specialistutbildning. Det vill vi ändra på, berättar Martin Håland, anestesisjuksköterska och styrelseledamot i avdelning Västra Götaland.

Modellen har börjat sprida sig i olika delar av landet. På vår AST-karta kan du se status på kommuner och landsting som har inför AST eller tagit beslut om att göra det.

Varför ska vi göra karriär?

Erik Westberg, sjuksköterska och projektledare på Vårdförbundet, var en av talarna under kvällen.
– Karriär är ett begrepp som många i våra yrken tvekar att använda. För mig handlar det om att när vi utvecklas så tar vi mer plats i vården och kan påverka mer. Det gynnar både oss och patienterna.

Erik tycker att det är bra att tänka på sin karriär utifrån drivkrafter.
– Karriär är någonting individuellt och det handlar om att utvecklas på ett sätt som stämmer överens med dina mål och drivkrafter. Vad är viktigt för dig? Hur vill du utvecklas och varför?

– I andra branscher är det en självklarhet, men det tål att upprepas - när vår kunskap och kompetens utvecklas måste det hänga ihop med en bra löneutveckling, fortsätter Erik.

Vad betyder karriär för dig? 

Vi ställde frågan till några medlemmar. Läs deras svar här

Tre snabba frågor för att sätta igång tankarna om din karriär

• Varför utbildade du dig till ditt yrke? • Vilka drivkrafter har du? • Var ser du dig själv om fem år?