Specialistutbildning för sjuksköterskor i Västernorrland

Vårdförbundet har kommit överens med landstinget i Västernorrland om att ge sjuksköterskor möjlighet att få betald specialistutbildning. Utbildningen sker inom ramen för anställning och kollektivavtal.

– Vi börjar med utbildning av specialistsjuksköterskor inom onkologi. Men det finns också diskussioner om barnsjuksköterskor och psykiatrisjuksköterskor eftersom behoven är stora, säger Annika Kiel Olsson, vice avdelningsordförande Vårdförbundet Västernorrland.

För Vårdförbundet är det en viktigt seger. Att fler sjuksköterskor får möjlighet att specialisera sig inom ramen för anställning och kollektivavtal hjälper till att säkra kompetensförsörjningen och gör också att det lönar sig med specialistutbildning.

Läs mer om Vårdförbundets modell akademisk specialisttjänstgöring, AST, och se i AST-kartan hur sprider den sprider sig över landet.

Är du själv nyfiken på att specialistutbilda dig? Kontakta din lokalavdelning och hör vilka möjligheter som finns nära dig.