närbild på fötter med skor som går i sommarskog

Vilka semesterregler gäller? Vad bör jag tänka på om arbetsgivaren vill att jag flyttar min semester? Vi har satt ihop de vanligaste frågorna och svaren kring sommarsemester.

Semesterplanering är ett ständigt återkommande sommarproblem i och med bristen på Vårdförbundets medlemmar. Detta har varit extra tydligt under covid-19 pandemin.

Gäller andra semesterregler under pandemi?

Att vi har/har haft pandemi innebär inte att arbetsgivaren fritt kan hitta på egna semesterregler – semesterlagen och kollektivavtal gäller fortfarande och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller.

Du har rätt att begära semester och arbetsgivaren måste ge dig besked om din semester.

Semesterlagen gäller

Semesterledigheten regleras i semesterlagen. För dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns dessutom regler i Allmänna bestämmelser (AB) och i förekommande fall lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser.

Mellan Vårdförbundet och privata arbetsgivare samt anställda i staten gäller också ofta kollektivavtal med kompletterande regler, liksom det även här kan finnas lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser. 

Läs mer: Kollektivavtal för privata sektorn

Semesterlagen är i stora delar tvingande till arbetstagarens förmån och ska säkra att du får tid för vila, återhämtning, hälsa och möjlighet till fritid.

Fyra veckors semester under juni-augusti

Enligt 12 § semesterlagen ska semesterledigheten normalt förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Denna semesterperiod kallas ofta för sommarsemester eller huvudsemester.

Även enligt Allmänna Bestämmelser ska arbetsgivaren eftersträva att varje arbetstagare i första hand får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni–augusti.

Annan semesterperiod kräver förhandlingar

Om arbetsgivaren vill förlägga semestern till maj eller september krävs att arbetsgivaren först förhandlat om det med Vårdförbundet.

I undantagsfall kan arbetsgivaren förlägga huvudsemestern även till perioden oktober-december. Då krävs ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet eller att du själv har begärt att semester ska förläggas till denna period och att du och din arbetsgivare sedan kommer överens om det.

Om arbetsgivaren vill förlägga huvudsemestern helt eller delvis till perioden oktober-december krävs det särskilda skäl. En pågående pandemi innebär inte att det automatiskt föreligger särskilda skäl och prövning måste göras i varje enskilt fall.

Kan Vårdförbundet komma överens med arbetsgivaren kring semestern?

Lokala förhandlingar

Vår ingång är här att du alltid ska få ut din semester. Vårdförbundets lokalavdelningar kommer att uppdatera sina lokala webbsidor med information om vad som pågår lokalt och vad som blev resultatet.

Extra kompensation för att ändra sin semester

Utgångspunkten är alltid att du som medlem ska ha din välbehövliga semester. Men när arbetsgivare signalerar att man inte kommer att klara av att bevilja fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti och att man vill hitta lösningar för att klara sommarbemanningen, har Vårdförbundet eller medlemmar i Vårdförbundet många gånger lyckats förhandla fram extra kompensation.

Det kan röra extra ersättning för flyttade semesterveckor och för extrapass samt höjd ob-ersättning för svårbemannade pass för att underlätta semesterförläggningen. Vår ingång är då att lösningar hittas i dialog med Vårdförbundet och medlemmarna på frivillig väg.

Vad bör jag tänka på om arbetsgivaren vill att jag flyttar min semester eller arbetar mer i sommar?

Om arbetsgivaren har svårt att förlägga semestern under semestermånaderna och inte vill komma överens med Vårdförbundet lokalt, kan arbetsgivaren vända sig direkt till dig med frågan om du vill ändra i din semesterförläggning eller kanske ta extrapass för att täcka upp för kollegor som är lediga.

Många arbetsgivare brukar komma med så kallade ”semestererbjudanden”, där man ger extra ersättning för att locka personal att jobba extrapass under sommaren och flytta semesterveckor utanför semestermånaderna.

Om du får frågan om att flytta din semester är det några saker du bör tänka på:

  • Är du verkligen beredd att avstå från ledighet i sommar? Om du redan haft ett pressat år bakom dig kanske ledigheten är mer värd än extra pengar?
  • Ta reda på vad arbetsgivaren erbjudit tidigare år för flyttade semesterveckor, extrapass och övertid. Rimligtvis borde extrapass, övertid och flyttad semestervecka i år vara värd ännu mer?
  • Om du är beredd att avstå från ledighet – förhandla! Du har en eftertraktad kompetens och arbetsgivaren ett stort behov.
  • Ta hjälp av din förtroendevalda på arbetsplats eller Vårdförbundet Direkt för att resonera kring återhämtning kontra extra ersättningar och nivåerna på dessa. Du når Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

FAQ om semester

I vår FAQ om coronaviruset och ditt arbete uppdaterar vi löpande med de senaste frågorna och svaren om sommarsemestern. Se ett par av frågorna här nedan.